Rūpējoties par savu darbinieku un klientu ērtībām, ir noslēgti tiešie sadarbības līgumi par ātrāku un ērtāku norēķināšanos, izmantojot informācijas sistēmu “SmartMedical”.

Tiešie sadarbības līgumi ir noslēgti ar:

  • AAS „Gjensidige Baltic” - http://www.gjensidige.lv/ (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle - https://www.seesam.lv (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle - https://www.compensalife.eu (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);
  • AAS „BTA Baltic Insurance Company” - https://www.bta.lv (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi).
  • AS „If P&C Insurance" Latvijas filiāle” - https://www.if.lv/privatpersonam (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi).
  • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle https://www.ergo.lv (ārstniecības un veselības veicināšanas pakalpojumi);

attēls

Ja Jums ir apdrošināšanas polise, aicinām pirms pakalpojuma pieteikšanas jautāt savai apdrošināšanas kompānijai, kuru no SIVA sniegtajiem pakalpojumiem, tā apmaksā.