Amber Bridges_1

"Amber Bridges - Integrating Vocational Rehabilitation across Europe” Nr.2023-2-LV01-KA210-VET-000176183

 Erasmus + projekts Amber bridges

Sociālās integrācijas valsts aģentūra no 2024.gada 1.aprīļa līdz 2025.gada 30.jūnijam īsteno Erasmus + Maza mēroga partnerība (KA210) projektu  2023-2-LV01-KA210-VET-000176183 — “Amber Bridges - Integrating Vocational Rehabilitation across Europe” (turpmāk - projekts), piešķirtais kopējais finansējums 60 000,- EUR.

Projekta koordinators:

  •  Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Projekta partneri:

  • Van Gençlik Eğitim Akademisi (turpmāk - VAGEAD), Turcija, - nodrošina profesionālās izglītības kursus audzēkņiem no dažādām vidēm, tostarp audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem, izmantojot neformālās mācīšanās metodes. VAGEAD organizē dažādus valsts un starptautiskus pasākumus sadarbībā ar skolām un izglītības iestādēm, lai izveidotu individualizētus izglītības plānus audzēkņiem ar īpašām vajadzībām.

www.vagead.org

  • EUpro Consultancy& Training (turpmāk – EUPro), Nīderlande - izstrādā un nodrošina apmācību programmas, jo īpaši profesionālajā un izglītības jomā. Ir pieredze specializētu apmācību moduļu izstrādē un ieviešanā, kas tieši veicina projekta mērķi nodrošināt profesionālās rehabilitācijas skolotājus/instruktorus ar digitālajām prasmēm un inovatīvām pedagoģiskām metodēm.

http://www.eupro.nl/

Projekta mērķis - izmantojot digitālās tehnoloģijas, attīstīt digitālo patstāvību, noturību un kapacitāti.

Projekta aktivitātes:

  1. Digitālā pieeja profesionālajā rehabilitācijā - 5 dienu apmācību kurss Nīderlandē.

Apmācību laikā tiks apgūti dažādi moduļi - sākot ar ievadu profesionālajā rehabilitācijā, turpinot ar novērtēšanu un mērķu noteikšanu. Apmācību dalībniekiem būs iespēja uzlabot savas digitālās prasmes, “mīkstās prasmes” un pilnveidot personīgo attīstību. Papildus tiks apgūti digitālie rīki, lai uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti.

  1. Izveidota interaktīva e-grāmatu sērija - SIVA, EURPro un VAGEAD pārstāvji iekļaus e-grāmatā savu unikālo pieredzi, praksi, veiksmes stāstus, jaunākās tendences profesionālajā izglītībā.
  • SIVA e-grāmatā aprakstīs iekļaujošas stratēģijas profesionālajā rehabilitācijā, gadījuma pētījumus, kas atklās iekļaujošas stratēģijas efektivitāti.
  • EUPro dalīsies ar stratēģijām digitālo rīku integrācijai profesionālās izglītības programmās.
  • VAGEAD iekļaus e-grāmatā izglītības metodes, kas īpaši izstrādātas profesionālajai apmācībai un veiksmes stāstus.
  1. Nacionālās darbnīcas - projekta noslēgumā paredzēta interaktīvās e-grāmatas prezentācija un darbnīcu par inovatīvām mācību metodikām organizēšana.