Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Uzzināt vairāk

Klīniskie un veselības psihologi, pamatojoties un pierādījumiem balstītu praksi, strādājot patstāvīgi un multiprofesionālā komandā, indentificē un nosaka klientu psihes funkcionēšanas īpatnibas vai esošās novirzes; prognozē mazina psiholoģisk rakstura problēmas, lai veicinātu klienta labklājību un izaugsmi dažādos dzīves posmos. (aprakstā izmantoti Psihologu likuma komentāri, Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018)

Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem - klietiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot cilvēkiem izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mahānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Piedāvājam:

 • individuālās konsultācijas,
 • pāru un ģimenes konsultācijas,
 • grupu nodarbības un tematiskās lekcijas:
  • relaksācijas nodarbības,
  • saskarsmes nodarbības,
  • stresa menedžmentu,
  • sevis izzināšanas un personības pilnveidošanas treniņus,
  • nodarbības klientiem ar atkarībām (klienta motivēšana atkarību veicinoša dzīvesveida pārtraukšanai),
  • līdzatkarības nodarbības (nodarbības paredzētas klientam, kuram ir attiecības ar atkarīgu personu).

Saņemt pakalpojumu

Uzzināt vairāk

Uzziņas par pakalpojumu

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļa

medregistratura [at] siva.gov.lv
Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015