Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.04.2023.
  Projekta RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība aktivitātē Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveide un pakalpojumu aprobācija izmēģinājuma projektā – apstiprināts Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma…
  27.01.2023.
  19. janvārī norisinājās darbinieku ievadapmācības atbilstoši Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projektam RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība aktivitātēm. Apmācību laikā projekta galvenā metodiķe Ilze…
  Statuss:
  Īstenošanā
  07.11.2022.
  Atbilstoši Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projekta RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība (turpmāk – projekts RAITI) aktivitāšu īstenošanai, projekts RAITI sadarbībā ar SIA “AC konsultācijas” organizē…
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.10.2022.
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra saņēma apstiprinājumu KA1 mobilitāšu īstermiņa projekta nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000069932 “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanai…
  25.08.2022.
  19. augustā SIVA Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļa organizēja tikšanos ar SIVA nodaļu speciālistiem par vairākām aktualitātēm, tajā skaitā – par pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas Valakupiai Rehabilitācijas Centru gūtajām atziņām un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  25.08.2022.
  Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna projekta RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība. ietvaros tiek veidota jauna mācību programma neformālajiem aprūpētājiem un ģimenes locekļiem. Apmācību un metodikas izstrādātājs (SIA “AC…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.07.2021.
  2020.gada nogalē Sociālās integrācijas valsts aģentūra noslēdza trīspusējo vienošanos par sadarbību ”Change4Inclusion” projekta ietvaros, lai kopā ar projekta dalīborganizācijām strādātu pie iekļaujoša darba tirgus veidošanas. Change4Inclusion…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.07.2021.
     2022. gadā Sociālās integrācijas valsts aģentūra iesniedza projekta iesniegumu Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīciju projektu “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. Tālākizglītība”, kas tiks īstenots Eiropas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.07.2021.
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2021.gada aprīlī noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju par sadarbību Erasmus+ projekta “Motivating Low-skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to Increase…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.10.2020.
  ESF
  Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”. Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī. Projekta ietvaros tiks…