Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.07.2021.
  ESF
  2020.gada nogalē Sociālās integrācijas valsts aģentūra noslēdza trīspusējo vienošanos par sadarbību ”Change4Inclusion” projekta ietvaros, lai kopā ar projekta dalīborganizācijām strādātu pie iekļaujoša darba tirgus veidošanas. Change4Inclusion…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.07.2021.
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2021.gada aprīlī noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju par sadarbību Erasmus+ projekta “Motivating Low-skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to Increase…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.10.2020.
  ESF
  Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”. Vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 11.aprīlī. Projekta ietvaros tiks…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.10.2020.
  ESF
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk - NVA) īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.1./15/I/001) aktivizācijas pasākumu “Profesionālā…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.08.2020.
  ESF
  Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos 2018.gada 20.februārī Sociālās integrācijas valsts aģentūra un Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk - LDDK) noslēdza līgumu Nr. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.08.2020.
  Projekts „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija" (2018 - 2022) Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Socialās integrācijas valsts aģentūra, Eiropas Reģionālās attīstības…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.08.2020.
  ES
  Projekta ietvaros 2014.gada maijā īstenotas Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas lektoru Ineses Immures un Skaidrītes Baures personāla apmācības mobilitātes Prāgas Kārļa universitātes Mākslas fakultātes Nedzirdīgo studiju institūtā un Čehu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.08.2020.
  ES
  Sanāksme un apmācību kursi Spānijas partneru vadībā 2013.gada 9. un 10.maijā SIVA, Jūrmalā tika organizēta Projekta darba grupas 2.sanāksme, kā arī kursi iepazīstināšanai ar apmācības modeli „Dzīves kvalitāte”, kurus vadīja Spānijas partnera AFANIAS…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.08.2020.
  Projekts „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" (2012 - 2015) Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.08.2020.
  Projekts „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” (2009 - 2015) Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm un sadarbības…