Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt profesionālās pilnveides programmas. Līdztekus izglītības procesam izglītojamie un studenti saņem dažāda veida atbalsta pakalpojumus, lai uzlabotu savu konkurētspēju darba tirgū.

Iepazīsties ar izglītības un studiju programmām šeit: