No 2015.gada 1.jūlija Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) kļuvusi par starptautiskās profesionālās asociācijas “Eiropas rehabilitācijas platforma” (European Platform for Rehabilitation – EPR) biedru, lai attīstītu rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.

SIVA ir pirmā organizācija no Latvijas, kas kļuvusi par EPR biedru līdztekus 30 citām Eiropas valstu organizācijām. EPR darbojas dažādos virzienos, piemēram, medicīniskā rehabilitācija, izglītība un nodarbinātība, lai veicinātu pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti, nodarbinātību un individuālo neatkarību ikdienā.

“Dalība EPR ir būtiska pieredzes apmaiņai un ES labās prakses izmantošanai, gūstot specifiskas un padziļinātas zināšanas darbam ar personām ar smagu un ļoti smagu invaliditāti. Izmantojot starptautisko pieredzi, SIVA mērķis ir ieviest arī EQUASS sistēmu pakalpojumu kvalitātes pilnveidei” skaidro SIVA direktore I.Jurševska.

SIVA ir vienīgā iestāde Latvijā, kas sniedz valsts apmaksātus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, kas ietver profesionālās piemērotības noteikšanu un iespēju apgūt kādu no izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. 

 Sociālās integrācijas valsts aģentūrai izsniegtais Eiropas Rehabilitācijas platformas biedra sertifikāts      SIVA darbinieki izrāda Eiropas Rehabilitācijas platformas ģenerālsekretārei iestādes telpas 

Eiropas rehabilitācijas platformas logo

SIVA starptautisko sadarbību īsteno arī dažādu projektu ietvaros, par kuriem iespējams vairāk uzzināt sadaļā Projekti.