Studenti un audzēkņi ar invaliditāti vai ar prognozējamu invaliditāti sekmīgai integrācijai sabiedrībā un darba tirgū mācību/ studiju laikā var saņemt sociālpsiholoģisko un medicīnisko atbalstu:

  • psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas un nodarbības;
  • ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas;
  • aprūpētāju palīdzību;
  • karjeras konsultanta palīdzību prakses vietu nodrošināšanai un darbā iekārtošanai;
  • izstrādājam individuālo rehabilitācijas plānu un uzraugām tā īstenošanu.