Valsts finansēti sociālie pakalpojumi

Sociālās integrācijas valsts aģentūra koordinē šādus valsts finansētus sociālos pakalpojumus:

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem.
3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem.
4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem.
5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem:

6. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
7. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām neredzīgām personām.

Pakalpojumu koordinēšana ir Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas kompetencē, kas ietver:

  • administratīvā procesa personas lietā uzsākšanu;
  • lēmumu personas administratīvā procesa lietas ietvaros pieņemšana (piemēram, par personas uzņemšanu rindā pakalpojumu saņemšanai, par pakalpojumu piešķiršanu, par atteikumu piešķirt pakalpojumus u.c.);
  • pakalpojumu saņēmēju rindu uzturēšanu;
  • konsultāciju sniegšanu par pakalpojumu saņemšanas kārtību.

Kontakti

Solvita Zviedre

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja
Solvita.Zviedre [at] siva.gov.lv

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Gundega Ievīte

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
Gundega.Ievite [at] siva.gov.lv

Inga Barisa Tilika

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
inga.barisa.Tilika [at] siva.gov.lv

Ilze Urpena

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
Ilze.Urpena [at] siva.gov.lv

Armanda Antonišķe

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
armanda.antoniske [at] siva.gov.lv

Inga Vimba

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
inga.vimba [at] siva.gov.lv