Rādīt lapā:
1 - 20 no 41

Jana Briede

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana.Briede [at] siva.gov.lv

Gunta Apele

Direktores vietniece finanšu un IKT jomā
Gunta.Apele [at] siva.gov.lv

Aida Krivāne

Finanšu nodaļas vadītāja
Aida.Krivane [at] siva.gov.lv

Dace Šternberga

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Dace.Sternberga [at] siva.gov.lv

Normunds Smiltnieks

Auto apmācības un pielāgošanas eksperts
Normunds.Smiltnieks [at] siva.gov.lv

Gaida Jevdokimova

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas vadītāja
Gaida.Jevdokimova [at] siva.gov.lv

Eduards Aļševskis

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Eduards.Alsevskis [at] siva.gov.lv

Solveiga Kabaka

Direktores vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā
Solveiga.Kabaka [at] siva.gov.lv

Inguna Zuševica

SIVA Koledžas vadītāja
Inguna.Zusevica [at] siva.gov.lv

Andra Dietlava

Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas vadītāja
Andra.Dietlava [at] siva.gov.lv

Aija Viļuma

NVA projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" vecākā eksperte
Aija.Viluma [at] siva.gov.lv

Maira Dzene

NVA projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" karjeras konsultante
Maira.Dzene [at] siva.gov.lv

Dace Kalteniece

NVA projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" psiholoģe
Dace.Kalteniece [at] siva.gov.lv

Ilona Dzene

NVA projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" sociālā darbiniece
Ilona.Dzene [at] siva.gov.lv

Kristīne Ohotska

NVA projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" koordinatore
Kristine.Ohotska [at] siva.gov.lv

Sanita Mollere

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas vadītāja - Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
Sanita.Mollere [at] siva.gov.lv

Normunds Smiltnieks

Auto apmācības un pielāgošanas eksperts
Normunds.Smiltnieks [at] siva.gov.lv

Dace Apine

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” vecākā eksperte
Dace.Apine [at] siva.gov.lv

Inga Lejiņa

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” eksperte
Inga.Lejina [at] siva.gov.lv
Rādīt lapā:
1 - 20 no 41