Tiesību akti, kas attiecināmi uz Sociālās integrācijas valsts aģentūras (Aģentūra) darbību un nosaka:

  • kādu palīdzību cilvēkam ar funkcionēšanas traucējumiem, prognozējamu invaliditāti vai invaliditāti sniedz valsts, lai persona var atgriezties un integrēties sabiedrībā un darba tirgū, un kādu lomu šī mērķa sasniegšanā pilda Aģentūra;
  • sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
  • Jūrmalas profesionālās vidusskolas un Koledžas darbību;
  • transportlīdzekļa pielāgošanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam un personu apmācību pielāgoto transportlīdzekļu lietošanā;
  • citas iespējas, kuras piedāvā Aģentūra.

Aģentūras tiesību akti