Zemāk esošajās tabulās redzami biežāk izmantotie viesnīcas pakalpojumi. Ja vēlaties iegūt informāciju par visiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Reģistratūru zvanot +371 28395940 vai +371 67767045, vai rakstot registratura@siva.gov.lv.

Veselības veicināšanas programmas

Šobrīd pakalpojums tiek sniegts tikai 2.korpusā.

Veselības veicināšanas programmas Euro
Programma “Muguras veselība” (viena vieta vienvietīgā numurā) 659,20
Programma “Muguras veselība” (viena vieta divvietīgā numurā) 563,60
Programma “Relaksācija” (viena vieta vienvietīgā numurā) 545,90
Programma “Relaksācija” (viena vieta divvietīgā numurā) 450,30
Programma “Vitalitāte” (viena vieta vienvietīgā numurā) 861,16
Programma “Vitalitāte” (viena vieta divvietīgā numurā) 727,32
Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta vienvietīgā numurā) 1092,70
Programma “Organisma attīrīšanas kūre” (viena vieta divvietīgā numurā) 901,50
Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta vienvietīgā numurā) 409,84
Programma “Restartē darba spējas” (viena vieta divvietīgā numurā) 352,48
Programma "Roku veselība" (viena vieta vienvietīgā numurā) 720,78
Programma "Roku veselība" (viena vieta divvietīgā numurā) 606,06

Rehabilitācijas kurss

Rehabilitācijas kurss - Dubultu prospekts 71, 2.korp., Jūrmala Euro
Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā numurā) 114,88
Rehabilitācijas kurss pielāgotā numurā  
Viena vieta vienvietīgā pielāgotā numurā 115,06
Viena vieta divvietīgā pielāgotā numurā 97,42
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā numurā) 95,76
Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā) 99,06
Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā numurā) 74,27

Izmitināšanas pakalpojumi Dubultu prospektā 71

(cenas norādītas euro, ar PVN)

Viena vieta vienvietīgā numurā
2.korpuss, (ar brokastīm) 68,82
2.korpuss, (ar trīsreizēju ēdināšanu) 86,04
Viena vieta divvietīgā numurā     
2.korpuss, (ar brokastīm) 47,41
2.korpuss, (ar trīsreizēju ēdināšanu) 64,62
2. korpuss, pielāgotā numurā (ar brokastīm) 49,27
2. korpuss, pielāgotā numurā (ar trīsreizēju ēdināšanu) 66,48
Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā 21,41
Papildus vieta  
Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu pr.71, 2 korpuss, Jūrmala (ar brokastīm) 25,78
Papildu vieta bērnam  no 2 līdz 14 gadu vecumam (ar trīsreizēju ēdināšanu) 35,09
Papildu vieta vienai personai (ar brokastīm) 37,53
Papildu vieta vienai personai (ar trīsreizēju ēdināšanu) 54,75

Pakalpojumus sniedzam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

Maksas pakalpojumu apmaksas kārtība

Maksas pakalpojumus nodrošinām, ja klients ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu vai iesniedzis garantijas vēstuli. Klientam par apmaksāto, bet neizmantoto maksas pakalpojumu, nauda tiek atmaksāta, pamatojoties uz SIVA reģistrētu klienta iesniegumu, ko klients iesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms maksas pakalpojuma uzsākšanas vai pārtraukšanas.

Rekvizīti: 

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV13TREL2180454005000