Ilustratīvs attēls, kurā redzama zaļa zāle

Zemāk esošajās tabulās redzami biežāk izmantotie viesnīcas pakalpojumi. Ja vēlaties iegūt informāciju par visiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem, aicinām sazināties ar Reģistratūru zvanot +371 28395940 vai +371 67767045, vai rakstot registratura@siva.gov.lv.

Veselības veicināšanas programmas

Šobrīd pakalpojums tiek sniegts tikai 2.korpusā.

Programma * Numurs Cena EUR
(ar PVN) par vienu vietu
Programma “Relaksācija”
(5 dienas)
     
   
2.korpuss Vienvietīgs 439,85
Divvietīgs 360,75
Programma “Organisma attīrīšanas kūre”
(10 dienas)
     
   
2.korpuss Vienvietīgs 1013,27
Divvietīgs 855,07
Programma “Restartē darba spējas”
(3 dienas)
     
   
2.korpuss Vienvietīgs 344,89
Divvietīgs 297,43
Programma “Vitalitāte”
(7 dienas)
     
   
2.korpuss Vienvietīgs 791,14
Divvietīgs 680,40
Programma “Muguras veselība”
(5 dienas)
     
   
2.korpuss Vienvietīgs 506,40
Divvietīgs 427,30

Rehabilitācijas kurss

Pakalpo­juma veids

Mērvie­nība

Cena ar PVN (euro)

Rehabilitācijas kurss – Dubultu prospekts 71, 2. korp., Jūrmala

Rehabilitācijas kurss (viena vieta vienvietīgā numurā)

1 diennakts

90,88

Rehabilitācijas kurss pielāgotā numurā

Viena vieta vienvietīgā pielāgotā numurā

1 diennakts

91,03

Viena vieta divvietīgā pielāgotā numurā

1 diennakts

76,44

Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā numurā)

1 diennakts

75,06

Rehabilitācijas kurss (viena vieta divvietīgā divistabu numurā)

1 diennakts

77,79

Rehabilitācijas programma "Harmonija" (viena vieta divvietīgā numurā)

1 diennakts

57,06

Izmitināšanas pakalpojumi Dubultu prospektā 71

Viesu izmitināšana (cenas norādītas euro, ar PVN)
Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, 2. korp., Jūrmala (viena vieta vienvietīgā numurā)
Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) 1 diennakts 54,90  
Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) 1 diennakts 65,54  
Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, 2. korp., Jūrmala (viena vieta divvietīgā numurā)
Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) 1 diennakts 37,18  
Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) 1 diennakts 47,82  
Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā, pielāgotā numurā (ar brokastīm) 1 diennakts 38,73  
Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā, pielāgotā numurā (ar trīsreizēju ēdināšanu) 1 diennakts 49,37  
 
Piemaksa par uzturēšanos vienai personai divvietīgā numurā 1 diennakts 19,51  
Viesu izmitināšana – Dubultu prospekts 71, Jūrmala (papildu vieta)
Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā 1 diennakts 19,69  
(ar brokastīm)  
Papildu vieta bērnam no 2 līdz 14 gadu vecumam Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) 1 diennakts 25,23  
Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar brokastīm) 1 diennakts 24,52  
Papildu vieta vienai personai Dubultu prospektā 71, 2. korp., Jūrmalā (ar trīsreizēju ēdināšanu) 1 diennakts 36,08  

Pakalpojumus sniedzam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

Maksas pakalpojumu apmaksas kārtība

Maksas pakalpojumus nodrošinām, ja klients ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu vai iesniedzis garantijas vēstuli.

Skaidras naudas iemaksas ierobežojumi:

  • laika posmā no 1. oktobra līdz 31. maijam EUR 300.00 (trīs simti piecdesmit euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros;
  • laika posmā no 1. jūnija līdz 30. septembrim EUR 500.00 (pieci simti euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros.

Par pakalpojumiem, kas pārsniedz šo limitu, maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi vai rēķina numuru. Maksājuma apstrādes ilgums ir līdz 3 (trīs) dienām.

Klientam par apmaksāto, bet neizmantoto maksas pakalpojumu, nauda tiek atmaksāta, pamatojoties uz SIVA reģistrētu klienta iesniegumu, ko klients iesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms maksas pakalpojuma uzsākšanas vai pārtraukšanas.

Rekvizīti: 

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV13TREL2180454005000