2024. gads

SIVA budžets 2024.gadam (informācija par SIVA budžetu Labklājības ministrijas tīmekļvietnē) 

Valsts budžeta tāmes

2022.gads

SIVA budžets 2022.gadam (informācija par SIVA budžetu Labklājības ministrijas tīmekļvietnē)

Sociālās integrācijas valsts aģentūras tāmes

2021.gads

Sociālās integrācijas valsts aģentūras budžets 2021.gadam

Sociālās integrācijas valsts aģentūras tāmes

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2014.gada 16.janvāra noteikumu Nr.3 „Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas pamatnoteikumi Labklājības ministrijas padotībā esošajām iestādēm” 8.punktu informējam, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2021.gada 3 mēnešos nav saņēmusi ziedojumus.

2020.gads

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2014.gada 16.janvāra noteikumu Nr.3 „Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas pamatnoteikumi Labklājības ministrijas padotībā esošajām iestādēm” 9.punktu informējam, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2020.gada 12 mēnešos ir saņēmusi ziedojumu – klientu vajadzībām kā ziedojumu saņēmusi daudzfunkcionālu krēslu ar vertikalizācijas funkciju no Ariadna Concierge.

2019.gads

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2014.gada 16.janvāra noteikumu Nr.3 „Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas pamatnoteikumi Labklājības ministrijas padotībā esošajām iestādēm” 9.punktu informējam, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2019.gada 12 mēnešos nav saņēmusi ziedojumus.

2018.gads