2020.gads

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2014.gada 16.janvāra noteikumu Nr.3 „Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas pamatnoteikumi Labklājības ministrijas padotībā esošajām iestādēm” 9.punktu informējam, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2020.gada 12 mēnešos ir saņēmusi ziedojumu – klientu vajadzībām kā ziedojumu saņēmusi daudzfunkcionālu krēslu ar vertikalizācijas funkciju no Ariadna Concierge.

2019.gads

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas 2014.gada 16.janvāra noteikumu Nr.3 „Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas pamatnoteikumi Labklājības ministrijas padotībā esošajām iestādēm” 9.punktu informējam, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2019.gada 12 mēnešos nav saņēmusi ziedojumus.

2018.gads

Atalgojums