• SIVA jau vairākus gadus ir Latvijas veselības tūrisma klastera biedrs. Latvijas veselības tūrisma klāsteris ir vadošo Latvijas klīniku un slimnīcu asociācija, kas sniedz kvalitatīvus ārstniecības pakalpojumus kā vietējiem, tā ārvalstu pacientiem.
    Klientiem SIVA dalība Latvijas veselības tūrisma klasterī sniedz pārliecību, ka SIVA sniegtie pakalpojumi atbilst asociācijas izvirzītajām pakalpojumu sniegšanas kvalitātes prasībām. Savukārt SIVA dalība Latvijas veselības tūrisma klasterī sniedz iespēju uzlabot sadarbību starp veselības nozarē strādājošajiem, veikt kopīgas mārketinga aktivitātes, veidot un tirgū piedāvāt integrētus, inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi darot tos daudz pieejamākus gan vietējiem, gan ārvalstu pacientiem.
  • SIVA ir arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas biedrs. Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija ir biedrība, kura apvieno naktsmītnes un ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē.
    Klientiem SIVA dalība Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā sniedz pārliecību, ka SIVA sniegtie naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumi atbilst asociācijas noteiktajiem standartiem.
  • SIVA ir Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedrs. Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija ir izveidota ar mērķi veicināt Latvijas valsts ekonomikas un iedzīvotāju labklājības stiprināšanai paredzētas karjeras attīstības atbalsta sistēmas veidošanu.
    SIVA darbiniekiem dalība asociācijā sniedz iespēju piedalīties dažādos nozīmīgos projektos, kas veicina SIVA klientiem sniegto profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma uzlabošanu. Dalība sniedz arī iespēju gan dalīties ar SIVA ilggadējo pieredzi, gan iegūt citu asociācijas biedru pieredzi.