Kontakti:

Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala. LV - 2015

Vadītāja: Indra Asare

e-pasts: indra.asare@siva.gov.lv

tālrunis: 28454015


Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācību bibliotēka ir akreditēta vietējās nozīmes bibliotēka, darbojas kā mācību iestādes struktūrvienība. Bibliotēkā lietotājiem ir pieejama lasītava un darbavietas, kuras aprīkotas ar datoriem ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkas telpas ir pieejamas cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem. 

attēls attēls attēls

Ēkā ir izvietotas atbilstošas norādes. Katra kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens ir marķēts. Telpu numerācija ir kontrastējoša un pietiekami liela.

attēls attēls

Bibliotēkā ir pieejama digitālā lupa un teksta palielināmā programma. Studentiem ar redzes traucējumiem ir iespējams saņemt mācību materiālus tādā formātā, lai tos būtu viegli lasīt. Pie lasītavas galda ir iespēja piebraukt ar riteņkrēslu.

attēls attēls attēls attēls

Informācijas meklēšana

Kopš 2020. gada bibliotēka iekļāvusies valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā Skolu Alise.

Skolas bibliotēkā pieejamās grāmatas atrodamas arī Jūrmalas Centrālās bibliotēkas elektroniskajā katalogā.

Jaunās versijas izstrādes process vēl turpinās, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku, draudzīgāku un vizuāli pievilcīgāku kataloga risinājumu. Gadījumā, ja kāda no funkcijām nedarbojas, aicinām izmantot veco versiju.

Abonētās datubāzes:

Studentiem un docētājiem ir pieejama EBSCO datu bāze. Tā ir universāla pilntekstu datu bāze angļu valodā, kura aptver vairākus tūkstošus pilno tekstu žurnālu, laikrakstu, uzziņu izdevumu un citu informācijas avotu materiālus par visdažādākajiem tematiem.

Video (EN) par EBSCO resursu pieeju.

Video pamācība (LV) par EBSCO datubāzes lietošanu.

Attālinātai pieejai no mājas datora izmantot to pašu saiti un lietot paroles, kuras varat saņemt bibliotēkā.

 

Brīvpieejas resursi:

  • Primo meklētājs (atvērt) nodrošina piekļuvi dažādiem informācijas resursu veidiem no vienas meklēšanas saskarnes. Sistēmā iespējams meklēt elektroniskajos resursos, kuri tiek veidoti LNB, LUB, RTU ZB, RSUB un LLUFB, piemēram, LNB Digitālajā bibliotēkā, kas lietotājam piedāvā tādas daudzveidīgas kolekcijas kā periodikas datubāzi, karšu kolekciju, latviešu grāmatu kolekciju u. c. Arī liela daļa no šo materiālu pilnajiem tekstiem pieejama tiešsaistē attālināti. Tāpat meklēšana tiek piedāvāta minēto augstskolu – LU, RTU, RSU un LLUFB – bibliotēku noslēguma darbu un publikāciju datubāzēs.

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISC_VU1

  • Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platforma hugo.lv Platforma tulko tekstus, dokumentus un tīmekļvietnes. Tā ir īpaši izstrādāta latviešu valodai un pielāgota valsts pārvaldes dokumentiem.

https://hugo.lv/lv

  • Latvijas kinohroniku kolekcija vietnē redzidzirdilatviju.lv

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve – liecības par Latviju, tās cilvēkiem un dažādām politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām.

http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/collections/160435/135/

  • Brīvpieejas grāmatas – doabooks.org

Directory of Open Access Books piedāvā piekļuvi vairāk nekā 8 000 brīvpieejas grāmatām no 224 izdevējiem dažādās zinātņu nozarēs.

https://www.doabooks.org/

  • EDP Sciences – brīvpieejas zinātniskā literatūra (grāmatas un žurnāli) vietnē edpsciences.org

https://www.edpsciences.org/en/