Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kārtību, kādā no alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem (mobilā telefona, datorspēlēm un azartspēlēm) atkarīgas pilngadīgas personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (turpmāk - pakalpojumi), nosaka 11.08.2020. MK noteikumi Nr.509 "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" (turpmāk - noteikumi Nr.509).

Saskaņā ar noteikumiem Nr.509 pilngadīgas personas pakalpojumus var saņemt divos veidos:

  • institūcijā (pakalpojuma ilgums līdz 12 mēnešiem);
  • dzīvesvietā (pakalpojuma ilgums līdz 180 dienām).

Pakalpojumus institūcijā līdz 12 mēnešiem pilngadīgas personas var saņemt pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa saņemšanas. Pakalpojumus atkārtoti var saņemt ne biežāk kā reizi divos gados.

Dokumentus pakalpojumu saņemšanai persona iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai vai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā:

1) rakstisku iesniegumu;

2) narkologa atzinumu, kurā norādīts:

  • ka personai ir nepieciešams saņemt pakalpojumus,
  • vai persona ir saņēmusi narkologa noteiktu ārstēšanu,
  • vai personai nav apreibinošo vielu intoksikācijas vai abstinences sindroma.

3)  ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kurā norādīts:

  • personas vispārējais veselības stāvoklis,
  • informācija par saslimšanām, kuru dēļ nepieciešama īpaša uzmanība, sniedzot pakalpojumu,
  • ka personai nav somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva speciālā izmeklēšana un ārstēšana (var tikt uzņemts remisijas stāvoklī).

Pašvaldības sociālais dienests 3 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas nosūta tos Aģentūrai. Aģentūra pēc saņemto dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu un pakalpojumu sniedzēju, personas  uzņemšanu rindā pakalpojumu saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

Pakalpojumu sniedzējs institūcijā:

Karte

 

Uzziņas par pakalpojumu

Solvita Zviedre

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja
Solvita.Zviedre [at] siva.gov.lv

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Gundega Ievīte

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
Gundega.Ievite [at] siva.gov.lv

Inga Barisa Tilika

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
inga.barisa.Tilika [at] siva.gov.lv