Pakalpojuma mērķis

 • Maksimāli saglabāt un uzlabot neatkarības līmeni pašaprūpes, mobilitātes, brīvā laika un produktīvās aktivitātēs;
 • Mazināt sāpju sindromu un muskulatūras disbalansu;
 • Uzlabot un atjaunot darba spējas;
 • Uzlabot pacienta ar veselību saistīto dzīves kvalitāti.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pakalpojumu var saņemt persona, kurai ir piešķirts atzinums par arodslimību no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK).

 • Persona piesaka rehabilitācijas pakalpojumu SIVA;
 • Saņemot rehabilitāciju, nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums, negatīvs Covid-19 tests vai sadarbspējīgs sertifikāts un VDEĀVK atzinums;
 • Pakalpojumu apmaksā ar VSAA izsniegtu garantijas vēstuli (valsts budžeta līdzekļiem).

SIVA pieejamās rehabilitācijas kursu izmaksas

 • Rehabilitācijas kurss 1 diennakts (viena vieta vienvietīgā numurā) 114,88€
 • Rehabilitācijas kurss 1 diennakts (viena vieta divvietīgā numurā) 95,76€
 • Rehabilitācijas kurss 1 diennakts (viena vieta vienvietīgā pielāgotā numurā) 115,06€
 • Rehabilitācijas kurss 1 diennakts (viena vieta divvietīgā pielāgotā numurā) 97,42€

Kontakti
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Tālrunis: +371 67767045, +371 28395940
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
E-pasts: registratura@siva.gov.lv