Lūdzam ņemt vērā, ka no 2024. gada 1. februāra turpmāk visa gada garumā ir jāmaksā nodeva par iebraukšanu Jūrmalā īpašā režīma zonā!

Lai iebrauktu Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā, ar 2024. gada 1. februāri nepieciešams iegādāties caurlaidi. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem ir iespēja saņemt vienu bezmaksas caurlaidi, aizpildot pieteikumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības e-pakalpojumu portālā https://epakalpojumi.jurmala.lv/.

Bezmaksas caurlaide izmantojama TIKAI VIENU REIZI - ierodoties uz pakalpojumu. Pakalpojuma uzsākšanas dienā pēc reģistrēšanās pakalpojumam Aģentūra veiks bezmaksas caurlaides apstiprinājumu e-pakalpojumu portālā.

caurlaide_Jurmala

Ja personīgu apsvērumu dēļ pakalpojuma saņemšanas laikā jāizbrauc no Jūrmalas pilsētas īpašās režīma zonas, atgriežoties jāmaksā 3,00 EUR (viena diena bez iebraukšanas reižu ierobežojuma) saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”.

Pilna informācija par caurlaidēm pieejama šeit.