Lūdzam ņemt vērā, ka laika posmā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim par iebraukšanu Jūrmalā ir jāmaksā!

No 1. aprīļa līdz 30. septembrim, lai iebrauktu Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā, nepieciešams iegādāties caurlaidi. Sociālās integrācijas valsts aģentūras klientiem (izņemot SIVA Koledžu un JPV) ir iespēja saņemt nodevas atbrīvojumu jebkuram transportlīdzeklim, kurš tiek izmantots, lai nokļūtu iestādē stacionāro pakalpojumu saņemšanai. Lai saņemtu caurlaidi, jānoformē pieprasījums šeit: https://epakalpojumi.jurmala.lv/

caurlaides pieprasīšanas iepsējas

Caurlaidi jāpieprasa ne vēlāk kā iebraukšanas dienā un tā ir derīga tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas.  Uzturēšanās periods īpašā režīma zonā Jūrmalā (neizbraucot no tās) nav ierobežots.

Pilna informācija pieejama šeit.