Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kārtību, kādā no alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem (mobilā telefona, datorspēlēm un azartspēlēm) atkarīgi bērni par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (turpmāk - pakalpojumi), nosaka 11.08.2020. MK noteikumi Nr.509 "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" (turpmāk - noteikumi Nr.509).

Saskaņā ar noteikumiem Nr.509 bērni pakalpojumus var saņemt divos veidos:

 • institūcijā (pakalpojuma ilgums līdz 12 mēnešiem);
 • dzīvesvietā (pakalpojuma ilgums līdz 180 dienām).

Skaidrojums par pakalpojumiem dzīvesvietā.

Pakalpojumus dzīvesvietā līdz 180 dienām bērns, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu, vai bērna likumiskais pārstāvis pieprasa pie pakalpojumu sniedzēja, ja bērns atbilst vismaz vienam no kritērijiem:

 • bērnam ir bijušas apreibinošo vielu lietošanas epizodes vai ir atkarība no apreibinošajām vielām;
 • bērnam ir izveidojusies procesu atkarība;
 • ir pamatotas aizdomas, ka bērnam varētu izveidoties atkarība no apreibinošajām vielām vai procesiem.

Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis vienojas ar bērnu vai bērna likumisko pārstāvi par pirmās tikšanās laiku un vietu, kur persona iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt pakalpojumus dzīvesvietā. Pakalpojumu sniedzēja speciālists (psihologs, sociālais darbinieks vai narkologs) sniedz rakstisku novērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību dzīvesvietā, informē par to bērnu vai bērna likumisko pārstāvi.

Pakalpojuma sniedzējs 3 darba dienu laikā nosūta personas iesniegumu un novērtējumu Aģentūrai, Aģentūra pēc saņemto dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, vai par bērna uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai, vai bērna uzņemšanu prioritārajā rindā pakalpojuma saņemšanai.

Pakalpojumu sniedzējs dzīvesvietā - nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”, struktūrvienība SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrs”, Aleksandra Čaka iela 83/85, Rīga, LV-1011:

Pakalpojumus institūcijā līdz 12 mēnešiem bērni var saņemt pēc pilna motivācijas un narkoloģiskās ārstēšanās kursa pabeigšanas stacionārajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas.

Dokumentus pakalpojumu saņemšanai bērns, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu, vai bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai:
1) rakstisku iesniegumu;
2) narkologa atzinumu, kurā norādīts:

 • ka bērnam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus,
 • vai bērns ir saņēmis narkologa noteiktu ārstēšanu,
 • vai bērns ir motivēts pakalpojuma saņemšanai,
 • vai bērnam nav apreibinošo vielu intoksikācijas vai abstinences sindroma.

3) ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kurā norādīts:

 • bērna vispārējais veselības stāvoklis,
 • informācija par saslimšanām, kuru dēļ nepieciešama īpaša uzmanība, sniedzot pakalpojumu,
 • ka bērnam nav somatisku saslimšanu, kam nepieciešama intensīva speciālā izmeklēšana un ārstēšana (var tikt uzņemts remisijas stāvoklī).

Pēc bērna vai bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu un 3 darba dienu laikā nosūta dokumentus Aģentūrai. Aģentūra pēc saņemto dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu un pakalpojumu sniedzēju, bērna uzņemšanu rindā pakalpojumu saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Solvita Zviedre

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja
Solvita.Zviedre [at] siva.gov.lv

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Gundega Ievīte

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
Gundega.Ievite [at] siva.gov.lv

Inga Barisa Tilika

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
inga.barisa.Tilika [at] siva.gov.lv