“Profesionālās izglītības mācībspēku un atbalsta personāla kapacitātes stiprināšana caur starptautisku pieredzi un savstarpējo mācīšanos” Nr.2023-1-LV01-KA122-VET-000146513