Ieteikumi ģimenes (vispārējās prakses) vai ārstējošā ārsta atzinuma U27 sagatavošanai

Lai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemtu persona ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, ģimenes (vispārējās prakses) vai ārstējošā ārsta atzinumā U27  norāda personas funkcionālos traucējumus izraisījušās slimības pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas spēkā esošajai redakcijai. https://ssk10.spkc.gov.lv/

Lai profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemtu persona ar funkcionāliem traucējumiem, ja tai  nav noteikta invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte, ģimenes (vispārējās prakses) vai ārstējošā ārsta atzinumā U 27 norāda gan  funkcionālos traucējumus izraisījušās slimības pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu  https://ssk10.spkc.gov.lv/, gan personas slimības izraisītos funkcionēšanas traucējumus  atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai https://www.spkc.gov.lv/lv/funkcionesanas-nespejas-un-veselibas-klasifikacija  komponentēs “Aktivitāte” un “Dalība” šādos domēnos:

  • d1 Mācīšanās un zināšanu lietojums
  • d2 Vispārīgie uzdevumi un vajadzības
  • d3 Komunikācija
  • d4 Mobilitāte
  • d5 Pašaprūpe
  • d6 Mājas dzīve
  • d7 Interpersonāla mijiedarbība un attiecības
  • d8 Galvenās dzīves jomas
  • d9 Dzīve kopienā, sociālā un pilsoniskā dzīve

Paraugs veidlapas U27 aizpildīšanai


Biezāk uzdotie jautājumi

Jautājums  Vai ģimenes ārstam jāveic visu domēnu novērtēšana?

Atbilde  Nē, U27 jānorāda tikai konkrētā pacienta slimības izraisīto funkcionēšanas traucējumu domēns.

Jautājums Ja ģimenes ārsts ir informēts un atzinumā norāda slimības pamatdiagnozes kodu, kurš var novērtēt slimības izraisītos funkcionēšanas traucējumus?

Atbilde Šajā gadījumā personas slimības izraisītos funkcionēšanas traucējumus  atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai var novērtēt ārstējošais ārsts (piemēram,  rehabilitācijas ārsts, psihiatrs)

Jautājums Kur var atrast informāciju par klasifikatoriem?

Atbilde Tie pieejami Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mājas lapā  https://www.spkc.gov.lv/lv/klasifikacijas-un-klasifikatori

Jautājums Kādās domēnu komponentēs sīkāk iedalās “Aktivitāte” un “Dalība”?

Atbilde: no Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikatora