Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina no valsts budžeta finansētu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu personām darbspējīgā vecumā, ja personai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. 

Personām ar garīga rakstura traucējumiem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu SIVA īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros (informācija, piezvanot uz tālruņa nr. +371 26385047 vai rakstot uz e-pasta adresi: sivaprojekts@siva.gov.lv).

SIVA speciālisti, ņemot vērā personas iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic personas profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai SIVA Koledžā, kur persona var apgūt jaunu profesiju, lai iekļautos darba tirgū.

Būtiska informācija Covid-19 infekcijas izplatības laikā.

Nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
 • jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai eID karti;
 • jāiesniedz ģimenes ārsta atzinumu (U27), kur norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas
  Covid-19 ierobežošanas laikā: pakalpojumu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms pakalpojuma un tas ir negatīvs vai personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai (U27);
 • ja personai noteikta prognozējama invaliditāte, jāiesniedz ārstējošā ārsta sagatvotu individuālā rehabilitācijas plānu (kopija);
 • dokumentus, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un sekmju izrakstus (jāuzrāda oriģinālus);
 • jāiesniedz vārda/uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja mainīts vārds/uzvārds.

Papildu informāciju par profesionālās piemērotības noteikšanu var saņemt zvanot 2918709329249084 vai rakstot ppn@siva.gov.lv.

Informācija par personas datu apstrādi

  Pakalpojuma saņemšanas vieta

  Slokas iela 61, Jūrmala, Dubulti, LV – 2015

  Pakalpojuma saņemšana

  Pakalpojums ilgst līdz 10 dienām un tā saņemšanas laikā, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodrošināta izmitināšana dienesta viesnīcā un ēdināšana.

  Vides pieejamība

  Jūrmalas profesionālās vidusskolas telpas un vide ir pilnībā pieejama arī personām ar funkcionēšanas traucējumiem.

  Satiksme:

  • ar maršruta taksometru Rīga-Valteri-Sloka līdz pieturai "SIVA Koledža" vai Rīga-Dubulti, tālāk ar 3. autobusu līdz pieturai "SIVA Koledža";
  • ar elektrovilcienu līdz Dubultiem, tālāk ar 3.autobusu līdz pieturai "SIVA Koledža".