Pieejamības nodrošinājums personām ar īpašām vajadzībām

Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpas ir pilnībā pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot iespēju pārvietoties pa visiem ēkas stāviem, izmantot liftu, ērti iekļūt un izkļūt no ēkas caur uzstādītajām automātiskajām durvīm, kuru platums ir pietiekami liels, lai pa tām varētu iekļūt/ izkļūt cilvēks ratiņkrēslā. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir pieejami pielāgoti numuri ar pielāgotām vannas istabām un tualetēm, pielāgotas ir arī procedūru telpas, baseins un tranažieru zāle. Aģentūras telpās katrā stāvā ir speciāli pielāgota tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Arī SIVA izglītības iestāžu telpas ir pilnībā pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem – ir uzstādītas pietiekami platas automātiskās durvis ērtai iekļūšanai/ izkļūšanai no ēkām, ir izbūvētas uzbrauktuves ratiņkrēsliem, ēkās ir iespēja izmantot liftu, lai nokļūtu citos stāvos, pieejamās telpas ir bez sliekšņiem, kā arī telpās ir pieejamas pielāgotas labierīcības.

Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos personām ar redzes traucējumiem, SIVA ēkās esošo kāpņu pirmie un pēdējie pakāpieni ir marķēti ar kontrastējošām krāsām, kā arī stāvos ir izvietotas norādes par attiecīgā stāva numuru.