Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kārtību, kādā politiski represētās personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 03.12.2019. MK noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 578).

Lai saņemtu pakalpojumu, politiski represētā persona pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra) iesniedz:

  • rakstisku iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu. 

Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nosūta to Aģentūrai.

Aģentūra pēc personas iesnieguma saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs: 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
. Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371 67771038, +371 67771037, +371 6771034, +371 67771054, +371 26543857, e-pasts: pasts@siva.gov.lv.

attēls

Uzziņas par pakalpojumu

Gundega Ievīte

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
Gundega.Ievite [at] siva.gov.lv

Inga Vimba

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
inga.vimba [at] siva.gov.lv