Studējošo pašpārvalde

Esi mūsējais!
Ja Tu vēlies uzlabot un attīstīt savu un kolēģu mācību vidi, būt pirmais, kas uzzina jaunumus, organizēt pasākumus, pārstāvēt savu mācību iestādi sabiedriskos pasākumos, tad Tev ir jābūt mūsu -  Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas Studējošo pašpārvaldes rindās! Studējošo pašpārvalde dod iespēju ietekmēt, izprast un risināt aktuālus jautājumus, aktīvi iesaistīties, rast jaunus draugus, kā arī iegūt nenovērtējumu pieredzi.

Par mums
Mēs esam neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija, kas ievēlēta uz vienu mācību gadu. Mūsu pienākums ir pārstāvē studentu intereses un darboties to tiesību aizstāvībā, veicinot studentu un koledžas pārstāvju sasvstarpējo sadarbību studiju procesā, studējošo sadzīves un brīvā laika organizēšanā.

Mērķi
•    Pārstāvēt un aizstāvēt Koledžas studējošo tiesības un intereses akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta dzīves jautājumos.
•    Organizēt studējošo sadzīves, kultūras dzīves un citu brīvā laika pasākumu organizēšanu
•    Veicināt mācību procesa efektivitāti.
•    Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā;
•    Atbalstīt Koledžas sabiedrisko attiecību pasākumus un to popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs.
•    Sadarboties ar citu augstskolu studējošajiem un studējošo pašpārvaldēm Latvijā un ārvalstīs.

Moto
Darbība - vienīgais ceļš pretim zināšanām. 
/Šovs/

attēls attēls attēls 

attēls attēls attēls 

attēls attēls attēls