Statuss:
Īstenošanā
Sieviete stāv nedaudz pieliekusies pie vīrieša, kas atrodas ratiņkrēslā

2020.gada nogalē Sociālās integrācijas valsts aģentūra noslēdza trīspusējo vienošanos par sadarbību ”Change4Inclusion” projekta ietvaros, lai kopā ar projekta dalīborganizācijām strādātu pie iekļaujoša darba tirgus veidošanas.

Change4Inclusion ir ESF projekts, kuru vada GTB sadarbībā ar EPR (Beļģija), SIVA (Latvija), Fundación Intras (Spānija) un trīs partneriem no Flandrijas: Sterpunt Inclusief OndernemenPulso Europe un GRIP.

Projekta galvenais mērķis ir iekļaujošu darba vietu izveide cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām:

  • Atbalstīt darba devējus, lai padarītu darba vietas daudz iekļaujošākas cilvēkiem ar invaliditāti un tiem, kuriem ir veselības problēmas
  • Iekļaušanas un iekļaujoša darba dizaina jēdziena nostiprināšana uzņēmumos vai organizācijās
  • Veidot ilgtspējīgas darbavietas, pārvaldot pāreju uz iekļaujošu organizācijas kultūru

Projekta ietvaros plānotais

Projekta īstenošanas gaitā plānots atbalstīt darba devējus, veicināt mainīt viņu domāšanas veidu un strādāt pie iekļaujošu darbavietu veidošanas, iekļaujošas mācīšanās attīstības un iekļaujošas organizācijas kultūras popularizēšanas. Rezultātā, veidojot ilgtspējīgu darba kultūras dizainu uzņēmumā vai organizācijā.