Statuss:
Noslēdzies
ESF

Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Mērķstipendija tiek finansēta no ESF darbības programmas, „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001). Tās apmērs vienam profesionālās izglītības iestādes pirmā kursa izglītojamajam ir no 14,23 līdz 28,46 euro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajiem ir no 28,46 līdz 71,14 euro mēnesī.

    attēls

    attēlsattēlsattēls