Ko mēs piedāvājam?

Cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti sniedzam profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, veicam veselības uzlabošanu vai nostiprināšanu, sekmējam dzīves kvalitātes paaugstināšanu un nodrošinām saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Profesionālajā rehabilitācijā ietilpst:

Sociālā rehabilitācija par valsts budžeta līdzekļiem

Sociālā rehabilitācija par valsts budžeta līdzekļiem nozīmē cilvēka sociālo spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai atgrieztu cilvēku sabiedriskajā un darba dzīvē, atjaunojot vai apmācot tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas.