Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kārtību, kādā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā" (turpmāk - MK noteikumi Nr.578).
Lai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietusī persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra)  iesniedz:

  • rakstisku iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu. Iesniegumam pievieno Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju. 

Pēc personas dokumentu saņemšanas un pārbaudes Pašvaldības sociālais dienests 10 darbdienu laikā dokumentu pēc saņemšanas nosūta tos Aģentūrai.
Aģentūra pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs: 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra. 
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371 67771038, +371 67771037, +371 6771034, +371 67771054, +371 26543857, e-pasts: pasts@siva.gov.lv.

attēls

Uzziņas par pakalpojumu

Gundega Ievīte

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vecākā eksperte
Gundega.Ievite [at] siva.gov.lv

Ilze Urpena

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
Ilze.Urpena [at] siva.gov.lv

Inga Vimba

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
inga.vimba [at] siva.gov.lv