Statuss:
Īstenošanā
Erasmus+ balono

Sociālās integrācijas valsts aģentūra saņēma apstiprinājumu KA1 mobilitāšu īstermiņa projekta nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000069932 “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana” (turpmāk – projekts) īstenošanai saskaņā ar programmas Erasmus+ 1. pamatdarbību “Personu mobilitāte mācību nolūkos”. 

Sākot ar 2022. gada 1. novembri 18 mēnešu laikā četriem SIVA izglītojamajiem būs iespēja doties īstermiņa (piecas darba dienas) mācību mobilitātēs, savukārt, astoņiem SIVA speciālistiem būs iespēja doties darba ēnošanas vizītēs.

Darba ēnošanas vizītēs dalībnieki varēs pavadīt noteiktu laika posmu praksē uzņēmējorganizācijā citā valstī, novērojot kolēģus, ekspertus vai citus praktizējošus speciālistus to ikdienas darbā, lai iegūtu jaunas idejas.

Īstermiņa mācību mobilitātē PIA apguvēji varēs pavadīt mācību periodu ārvalstīs PIA nodrošinātajā partneriestādē, komercuzņēmumā vai citā organizācijā, kura darbojas PIA jomā vai darba tirgū. Mācību periodā katram dalībniekam būs noteikta individuāla mācību programma.

Programmas Erasmus+ mobilitātes darbību mērķis ir sniegt mācīšanās iespējas personām un atbalstīt profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātāju un citu profesionālās izglītības un apmācības jomā strādājošu organizāciju internacionalizācijas stiprināšanu un institucionālo attīstību.

Projektu Erasmus+ līdzsfinansē Eiropas Savienība, kopējais piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir  27585,00 EUR.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Erasmus+ projekta Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000069932 “Profesionālās rehabilitācijas izglītojamo un mācībspēku drošumspējas paaugstināšana” ietvaros no š.g. 17. aprīļa līdz 21. aprīlim SIVA mācībspēki un Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamie piedalījās mobilitātes braucienā Astangu profesionālās rehabilitācijas centrā (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus), Tallinā, Igaunijā.

Mobilitātes braucienā piedalījās SIVA Koledžas eksperte karjeras atbalsta jomā Dagnija Gaubšteina, rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas fizioterapeite Elizabete Gorbunova, profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas sociālā darbiniece Arta Alliu, Jūrmalas profesionālās vidusskolas skolotāja Lolita Šelvaha un Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamie programmā “Ēdināšanas pakalpojumi” (iegūstamā kvalifikācija “Pavāra palīgs”) Artūrs Litavnieks un Inga Opmane.

Darba ēnošanas un mācību mobilitātes pasākums norisinājās pēc iepriekš saskaņotas programmas, kuras ietvaros tika iepazīts Astangu rehabilitācijas centrs un tā darbība. Mobilitātes laikā tika iepazīti speciālisti un darbs izglītības, rehabilitācijas un administrācijas nodaļās. Izglītojamie kopā ar mācībspēkiem apmeklēja nodarbības un veica tajās paredzētos uzdevumus. 

Mācībspēki iepazina mācību procesu, sākot ar pretendentu izvērtēšanu un beidzot ar sadalīšanu piemērotākajās mācību programmās atbilstoši spējām un audzēkņu vēlmēm. Tika iepazīta dokumentācijas veidošana un informācijas apkopošana par audzēkņiem, gadījuma vadīšana profesionālās rehabilitācijas laikā, fizioterapijas metodes, uzdevumi un mērķi, prakses organizēšanas nianses un sadarbības veidošana ar darba devējiem.

Izglītojamie piedalījās praktiskajās mācībās ēdiena pagatavošanas nodarbībās kopā ar Astangu izglītojamiem, iepazina igauņu virtuves mākslu, mācījās pārdot pagatavotos konditorejas izstrādājumus un apkalpot klientus Astangu kafejnīcā, sastrādāties jaunā kolektīvā, kā arī dalīties ar savām zināšanām par konditorejas izstrādājumu pagatavošanu un receptēm ar Astangu izglītojamiem un pedagogiem.

Mācībspēki kopā ar izglītojamiem piedalījās arī fizioterapijas nodarbībās, apmeklēja darbnīcas praktisko darbu veicējiem, kur arī paši ievingrināja roku kokapstrādē, kā arī programmas ietvaros viesojās pie dažādiem darba devējiem, piemēram, Maxima Eesti, Estonian Food Bank, Park Inn Radisson Meriton Conference & Spa Hotel, un pat mācījās igauņu valodu.
Mobilitātes brauciena laikā bija iespēja salīdzināt procesus līdzīgā mācību iestādē, saprast atšķirīgo un kopīgo, vienlaikus izvērtējot pieredzi, ko varētu pārņemt. Izglītojamiem tika bagātināta viņu darba pieredze prakses laikā, pilnveidotas komunikācijas un sadarbības prasmes, orientēšanās prasmes svešā vidē, paplašināts redzesloks un gūts iedrošinājums turpināt profesionālās gaitas. Arī SIVA darbinieki guva starptautisku pieredzi un zināšanas pakalpojumu nodrošināšanā un īstenošanā, kā arī iedvesmu pilnveidot savu kā speciālistu darbu.

Papildus piesātinātajai darba ēnošanas un mācību mobilitātes programmai, dalībnieki iepazina arī Tallinas vecpilsētas ahitektūru, apmeklēja lietišķās mākslas muzeju, Tallinas zoodārzu un iepazina vietējo kultūru un virtuvi. Mobilitātes laikā dalībnieki ieguva jaunus profesionālos kontaktus turpmākajai sadarbībai, kas ir neatņemama sastāvdaļa, lai gūtu pieredzi, iedvesmu un darba sparu. Atgriežoties no mobilitātes pasākuma, dalībnieki ar lielu entuziasmu prezentēja kolēģiem savu pieredzi un iespaidus.

 

Dalībnieku atziņas:

Dagnija Gaubšteina: “Man visvairāk patika Astangu stratēģija, kas darbojas reālā ikdienas darbā. Un ļoti patika, ka audzēkņu darbiņi tika pārdoti, bija izmēģinājuma darbnīcas, sadarbība ar uzņēmumiem un darba devējiem, kā arī brīvprātīgais darbs. 

Lielākais mans izaicinājums bija veselības problēmu saasinājums, taču es to pārvarēju, ievērojot saudzīgu režīmu. 

Visvairāk palika atmiņā nodarbinātības iespējas Astangu, kafejnīca, kur varēja nopirkt saražoto, un brīvprātīgais darbs kopā ar audzēkņiem un kopā pavadītais laiks ar kolēģiem.

Es ieguvu pārliecību, ka, ja grib, tad var piepildīt pat pārdrošākos sapņus. Es esmu ļoti pateicīga par šo pieredzes apmaiņu, tā bija piesātināta nedēļa, kurā pārliecinājos, ka komandā ir spēks.”

Elizabete Gorbunova: “Man visvairāk patika ceļojuma process, sākot no sākuma punkta (lidostas) līdz nonākšanai līdz galamērķim – Astangu centram. Autobusu, veikalu, muzeju, kafejnīcu apmeklēšana, pieredzes apmaiņa gan starp kolēģiem, gan Astangu darbiniekiem. 

Lielākais mans izaicinājums bija uzsākt runāt svešvalodā (angļu valodā), kurā ikdienā nerunāju. 

Visvairāk palika atmiņā Astangu skolēnu pašizgatavotie piederumi, kurus bija iespējams iegādāties, fizioterapijas nodarbība kopā ar Astangu studentiem (basketbola nodarbība un vingrojumi), neliela ekskursija līdz viesnīcai Park Inn By Radisson, kā arī pastaiga ar kolēģiem un SIVA studentiem līdz Tallinas vecpilsētai. 

Es ieguvu pārliecību par sevi, ka spēju runāt svešvalodā, ieguvu priekštatu par mūsu kaimiņu kolēģu darba metodēm, pieeju pie studentiem, kā arī atšķirībām starp SIVA un Astangu centru.”

Inga Opmane: “Tā bija jauna pieredze, man patika viss: gan lidojums, gan Astangu skola, gan gatavošana tik foršā virtuvē. Cilvēki apkārt bija jauki. Vienīgais mans izaicinājums – es nesaprotu angļu valodu, bet paldies liels tiem, kuri iztulkoja man visu teikto. Viss bija ļoti forši, pat grūti aprakstīt tās sajūtas! Paldies visai komandai!”

Arta Alliu: “Tā bija lieliska nedēļa, ko pavadījām Astangu rehabilitācijas centrā. Bija iespēja izmēģināt spēkus vairākās mācību grupās, līdzīgi kā tas sākumā ir Astangu audzēkņiem pirmajā mēnesī. 

Viens no maniem izaicinājumiem bija kokapstrādes nodarbībā. Mums tika iedotas koka sagataves, no kurām varējām izgatavot dažādus priekšmetus. Manu uzmanību saistīja kāda kokapstrādes iekārta, kuras princips ir līdzīgs šujmašīnai – ar rokām virzot koka plāksnīti, uz kuras uzzīmēta izgatavojamā detaļa, mazs elektriskais zāģītis izzāģē vajadzīgo (līdzīgi kā šujmašīna veidotu šuvi). Redzēju, cik veikli mūsu audzēknis tiek galā ar uzdevumu, pirmo reizi izmēģinot darbu uz šīs iekārtas, tāpēc arī man radās vēlēšanās to pamēģināt. Skolotājs laipni to atļāva. Viņš pastāstīja, ka stingri jātur plāksnīte piespiesta pamatnei (analoģiski kā audums, šujot ar šujmašīnu). Sāku izgatavot sviesta nazīti. Sākums bija ļoti labs, bet tad pēkšņi atlūza daļa no plāksnes, un vairs nenoturot detaļu cieši piespiestu, viss aizlidoja pa gaisu. Rezultāts – liels troksnis un salauzts smalkais zāģītis. Skolotāja reakcija – mierīgā balsī viņš mani mierināja un teica, ka tūlīt salabos iekārtu. Novērtēju viņa profesionālismu. Vēlāk arī ar skolotāju pārrunājām šo situāciju. Viņš teica, ka atgadoties kam neparedzētam vai salaužot kādu instrumentu, audzēknim jau tā ir stress, tāpēc nevajag paceltā tonī vai nosodoši aizrādīt. Kaut vienmēr pedagogi būtu tādi – iedrošinoši, iedvesmojoši un laipni jebkurā situācijā.”

Lolita Šelvaha: “Pavāru palīgiem un konditoru palīgiem bija atšķirīgas virtuves. Katram audzēknim iekārtota sava darba vieta ar nepieciešamo aprīkojumu un darba piederumiem. Mācību process pietuvināts profesionālajai darbībai: no produktu saņemšanas noliktavā līdz gatavo izstrādājumu pārdošanai mācību kafejnīcā. Katrs audzēknis redzēja savu ieguldījumu.”

Mobilitātes pieredzes apmaiņas projekta aktivitātes Erasmus+ 1.pamatdarbības programmas ietvaros īstenotas ar Eiropas Savienības līdzsfinansējumu.

Par Erasmus + projekta Amber bridges atklāšanas pasākumu:

Amber Bridges

2024.gada 15.aprīlī notika Erasmus+ projekta 2023-2-LV01-KA210-VET-000176183 — “Amber Bridges - Integrating Vocational Rehabilitation across Europe” atklāšanas pasākums tiešsaistē (Kick-Off meeting), kurā piedalījās projekta partneri no Nīderlandes - EUpro Consultancy& Training, Turcijas - Van Gençlik Eğitim Akademisi un projekta koordinators Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

               Projekta sanāksmes laikā dalībnieki pārrunāja projekta mērķus un kopīgos uzdevumus,  apsprieda administratīvos un finansiālos aspektus, katras organizācijas pienākumus projektā, saziņas un komunikācijas procedūras.

Amber Bridges_info