attēls

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem.

Saskaņā ar 02.04.2019. MK noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" pakalpojumus bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabiltiācijas institūcijas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu. 

! Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu;

2) policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu;

SIVA veic ilgstošas socialās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoto bērnu uzskaiti.

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji:

  • Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Rīga”. Adrese: Kapseļu 31/18, Rīga, LV-1046, tālrunis 67615005, fakss 67613010, e-pasts: riga@vsacriga.gov.lv, mājas lapa: www.vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Pļavnieki”. Adrese: Zebiekstes 3, Rīga, LV-1082,  tālrunis 67585618, fakss 67585912, e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis 65474092, fakss 65410869, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja”. Adrese: Apšu 3a, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63423402, fakss 63484805, e-pasts: kurzeme.liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Sarmīte Voitkeviča

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas sabiedrības pārvaldes speciāliste
Sarmite.Voitkevica [at] siva.gov.lv

Gundega Gramste

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas sabiedrības pārvaldes speciāliste
Gundega.Gramste [at] siva.gov.lv