2019.gads

21.02.2019 Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma – telpas Nr.137 (noliktava), telpas Nr.138 (noliktava), telpas Nr.139 (tirdzniecības telpa), telpas Nr.140 (noliktava) ar kopējo platību 31,81 m2, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas nomas tiesības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VITERRAM”, reģistrācijas Nr.40203037629.
2019.gada 29.oktobrī līgums ar SIA "VITTERAM" izbeigts.

12.02.2019. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina  rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma – telpas Nr.137 (noliktava), telpas Nr.138 (noliktava), telpas Nr.139 (tirdzniecības telpa), telpas Nr.140 (noliktava) ar kopējo platību 31,81 m2 (turpmāk – Nomas objekts), Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurs 13000111102001, un kustamas mantas, kas atrodas Nomas objektā, nomu: 

    2018.gads

    04.12.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūras izsludinātajā nomas objekta piedāvājuma atlasē telpu nomai Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā tiesības slēgt telpu nomas līgumu ieguva Daugavpils universitāte, reģistrācijas Nr.90000065985.

    18.10.2018. Sludinājums par nekustamā īpašuma (telpu) nomu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

    09.03.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūras nekustamā īpašuma – telpas Nr. 174 ar kopējo platību 17,7 m2, kas atrodas ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, un kustamu mantu, kas atrodas telpā Nr.174, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, nomas tiesības zobārsta pakalpojuma sniegšanai ieguva Eduarda Vendes privātprakse zobārstniecībā, reģistrācijas kods 26045911496.

    21.02.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli par nekustamo īpašumu - telpu Nr.174 ar kopējo platību 17,7 m2, kas atrodas ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, un kustamu mantu, kas atrodas telpā Nr.174, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, kadastra numurus 13000111102001, 1.stāvā, zobārsta pakalpojuma sniegšanai.