Aktualitātes

JŪRMALAS PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ MĀCĪBU DARBS RIT PILNĀ SPARĀ!

16-04-2020 10:11

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā (turpmāk – JPV) ik nedēļu tiek izvērtēts attālināti vadītais un īstenotais mācību darbs. Pedagogu skatījumā ir mācību priekšmeti un tēmas, kuras audzēkņi apguvuši labi, ir spējuši pielāgoties un mācīties attālināti, tomēr ir uzdevumi, kuros bez teorētiskām zināšanām ir nepieciešams arī praktisks darbs.

Vienkāršāk un vieglāk apgūt mācību vielu ir audzēkņiem, kuri mācās ar IT jomu saistītās izglītības programmās. Šo programmu audzēkņiem pārsvarā ir nodrošinātas tehniskās iespējas un pedagogi var strādāt izmantojot dažādas attālinātās mācību metodes un rīkus. Piemēram, mācību priekšmeta Lietojumprogrammas ietvaros nepieciešamās zināšanas audzēkņi apgūst izmantojot pasniedzēja izveidotos un YouTube ievietotos video materiālus.

Jāņem vērā, ka JPV audzēkņiem ir dažas iespējas saņemt mācību uzdevumus, tāpēc pedagogi organizē savu darbu atbilstoši tām, kā arī atbilstoši audzēkņu iespējām un digitālajām prasmēm. Atsevišķos gadījumos uzdevumus sagatavo papīra formātā un nogādā ar pasta starpniecību, atbildes uz jautājumiem un atgriezenisko saiti nodrošinot pa tālruni.

Saskaņā ar mācību plānu audzēkņiem šajā laikā ir arī kvalifikācijas prakses, kuras notiek gan klātienē, gan attālināti. JPV ir ļoti pateicīga un izsaka atzinību darba devējiem, kuri ir pieņēmuši izaicinājumu un nodrošina prakses programmas īstenošanu attālināti.

Informācijas ievadīšanas operatoru grupas audzēkņi sekmīgi turpina praksi attālināti.

Praktikanti strādā ļoti labi un centīgi pilda visus uzdotos uzdevumus, kas pilnībā atbilst kvalifikācijas prakses programmai. Šobrīd pamatā darbs notiek ar programmām MS Excel un PowerPoint, paralēli tam aktīvi tiek izmantots arī internets.

Uzcītīgi kvalifikācijas praksi iziet arī Šuvēju palīgu grupa, kas saņem darba devēja uzdevumu un darbu veic mājās.

Audzēknes L.Bruces guļamistaba dienā pārvēršas par darba telpu, jo kvalifikācijas praksi viņa iziet pie tērpu mākslinieces Danutas Ābeles.

 
(Attēlā – top jostiņas Dziesmu un deju svētku dalībnieku – koristu – sarafāniem. Audzēkne ir izveidojusi jau 98 jostiņas)

(Attēlā – top svārciņi ar ieveramu gumiju Dziesmu un deju svētku dalībniecēm, kurus plānots izmantot mēģinājumu laikā)

Audzēkne B.Zemgale veic prakses uzdevumu - maisiņu šūšanu, kā arī apģērbu labošanas darbus, iešujot sānu vīles atstarojošai vestei.

 

Attālināti tiek nodrošinātas arī Pavāru grupas praktiskās mācības. Praktisko mācību uzdevums - izgatavot kalkulāciju un tehnoloģisko karti.

   

Rūpniecības komercdarbinieku programmas audzēkņi praksē strādā gan klātienē, gan attālināti.

 

Pedagogi ļoti rūpīgi izvērtē mācību tēmas, kuras iekļaut attālinātajā mācību procesā, sarežģītākās atstājot klātienes apmācību laikam.

Iet atpakaļ