Mūsu pieredzējušie speciālisti palīdzēs Jums uzlabot veselību un stabilizēt funkcionēšanas stāvokli! Procedūras var saņemt gan ambulatori, gan laikā, kad klients uzturas SIVA telpās.
Pirms pakalpojuma pieteikšanas, lūdzam konsultēties ar savu ģimenes/ ārstējošo ārstu par veselību uzlabojošām procedūrām vai pieteikties uz konsultāciju pie SIVA speciālistiem.

Pakalpojumu pieejamība

SIVA telpas ir pilnībā pieejamas cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem, nodrošinot iespēju pārvietoties pa visiem ēkas stāviem, izmantot liftu, ērti iekļūt un izkļūt no ēkas, jo darbojas automātiskās durvis. Klientiem ar kustību traucējumiem ir pieejamas pielāgotas pakalpojumu saņemšanas telpas. SIVA telpās katrā stāvā ir speciāli pielāgota tualetes telpa personām ar funkcionēšanas traucējumiem.

Ārstniecības iestādes kods: 130014001

Ārstu konsultācijas un uzraudzība

SIVA ārsti novērtē klienta veselības un funkcionēšanas stāvokli, izstrādā individuālo rehabilitācijas plānu un uzrauga tā īstenošanas gaitu, kā arī nosaka klientam režīmu un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu.

Ergoterapija

SIVA ergoterapeiti novērtē klienta spēju veikt ikdienas aktivitātes, fiziskās, izziņas un sazināšanās prasmes, kā arī iegūst informāciju par klienta fizisko vidi un sociālo vidi.
Piedāvājam individuālas konsultācijas un nodarbības, ar mērķi palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj klientam būt neatkarīgam ikdienas aktivitātēs. Kā arī piedāvājam grupu nodarbības.

Fizioterapija

SIVA fizioterapeiti novērtē klienta funkcionēšanas stāvokli, gaitu, stāju, līdzsvaru un mobilitāti.
Piedāvājam konsultācijas, nodarbības grupā vai individuāli, nūjošanu, slinga terapiju, ārstniecisko vingrošanu baseinā un individuāla vingrinājumu kompleksa izstrādi.
Piedāvājam apmeklēt arī trenažieru zāli.

Psihologa atbalsts

SIVA psihologi novērtē klienta psihosociālo stāvokli, motivāciju, sadarbības prasmes, personības izaugsmes resursus u.c.
Piedāvājam individuālas vai ģimenes konsultācijas, atbalsta grupas nodarbības, relaksācijas nodarbības, treniņus, tematiskus seminārus.

Sociālais darbs

Sociālais darbinieks vada sociālo rahabilitācijas gaitu, novērtē klienta pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam, nosaka sociālās vides un klienta personīgos faktorus un ar tiem saistītās sociālās funkcionēšanas grūtības.
Sociālais rehabilitētājs veic sociālās funkcionēšanas novērtēšanu, diagnosticē sociālās barjeras, novērtē klienta sociālo prasmju un aktivitātes līmeni, attīsta un pilnveido klienta saziņas, sadarbības prasmes, jaunas radošas prasmes, aktivizē klienta esošās, kā arī attīsta jaunas sadzīves tradīcijas, motivē klientu pārmaiņām un vēlmei iekļauties sabiedrībā, motivē un iesaista klientu brīvā laika, kultūras un izglītojošos pasākumos, novērtē pārmaiņas klienta uzvedībā, izvērtē un piesaista resursus, māca klientam prasmi orientēties savā sociālajā apkārtnē, veido interešu apmācības grupas.
Piedāvājam sociālā darbinieka konsultācijas, sociālā rehabilitētāja individuālās vai grupu nodarbības, aprūpētāja atbalstu.

Funkcionālā diagnostika

Piedāvājam EKG, laboratoriskos izmeklējumus, ekspresdiagnostiku - cukura līmeņa noteikšana, asinsspiediena kontroli.

Fizikālā terapija

Piedāvājam magnetoterapiju, ultraskaņu un fonoforezi, darsonvalizāciju, presoterapiju, vibromasāžu, inhalācijas, sāls terapiju, gaismas terapiju un TENS procedūras.

Ūdens dziedniecība

Piedāvājam ārsnieciskās vannas (skuju - perļu, sāls), ārstnieciskās dušas (cirkulārā, Šarko, ascendējošā), kā arī zemūdens masāžu. Piedāvājam apmeklēt arī baseinu un tvaiku pirti.

Masāžas

SIVA profesionālie masieri klientiem veic klasisko, segmentāro un bērnu masāžu.

Jautājiet savai apdrošināšanas kompānijai, kurus no SIVA sniegtajiem pakalpojumiem tā apmaksā!

Maksas pakalpojumu SIVA nodrošina, ja klients ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu vai iesniedzis garantijas vēstuli.
SIVA atmaksā naudu klientam par apmaksāto, bet neizmantoto maksas pakalpojumu, pamatojoties uz  reģistrētu klienta iesniegumu, ko klients iesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms maksas pakalpojuma uzsākšanas vai pārtraukšanas. 

Skaidras naudas iemaksas ierobežojumi:

  • laika posmā no 1.oktobra līdz 31.maijam EUR 300.00 (divi simti piecdesmit euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros;
  • laika posmā no 1.jūnija līdz 30.septembrim EUR 500.00 (pieci simti euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros.

Par pakalpojumiem, kas pārsniedz šo limitu, maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi vai rēķina numuru. Maksājuma apstrādes ilgums ir līdz 3 (trīs) dienām.