Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Politiski represētas personas un Černobiļas AES avārijā cietušās personas var saņemt 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, persona var vērsties gan tieši SIVA, gan pašvaldības sociālajā dienestā dzīvesvietā.

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu un statusa apliecinošu apliecību, personai jāiesniedz:

  • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno statusa apliecinošās apliecības kopiju;
  • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai.

Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas pārbauda tos un nosūta SIVA.

SIVA pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai. Pakalpojums tiek piešķirts rindas kārtībā minētās grupas ietvaros.

Informācija par personas datu apstrādi

Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

Kontaktinformācija:

  • Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa - tālr. 67771037 (jautājumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, rindu u.tml.)e-pasts: siva@siva.gov.lv;
  • Reģistratūra - tālr. 67767045 (jautājumiem par iestāšanās/ izrakstīšanās kārtību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai u.tml.)e-pasts: registratura@siva.gov.lv;
  • Pakalpojumu reģistratūra - tālr. 67771000 (jautājumiem par speciālistiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, procedūrām u.tml.)e-pasts: medregistratura@siva.gov.lv.