Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Politiski represētas personas un Černobiļas AES avārijā cietušās personas reizi gadā var saņemt 21 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu.

Kā pieteikties pakalpojumam?

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, persona var vērsties gan tieši SIVA, gan pašvaldības sociālajā dienestā dzīvesvietā, iesniedzot iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu.

  • Iesniegums politiski represētajām personām
  • Iesniegums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona iesniegumam pievieno Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju.

Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas pārbauda tos un nosūta SIVA.

SIVA pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai. 

Informācija par personas datu apstrādi

Kārtību, kādā piešķir un sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nosaka 03.12.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

Kontaktinformācija:

  • Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa - tālr. 67771037 (jautājumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, rindu u.tml.)e-pasts: siva@siva.gov.lv;
  • Reģistratūra - tālr. 67767045 (jautājumiem par iestāšanās/ izrakstīšanās kārtību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai u.tml.)e-pasts: registratura@siva.gov.lv;
  • Pakalpojumu reģistratūra - tālr. 67771000 (jautājumiem par speciālistiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, procedūrām u.tml.)e-pasts: medregistratura@siva.gov.lv.