Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionēšanas traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā var iegūt profesionālo kvalifikāciju: - profesionālās vidējās izglītības programmās, - arodizglītības programmās, - profesionālās pamatizglītības programmās; - profesionālās tālākizglītības programmās; - profesionālās pilnveides programmās.Kā arī valsts šeit iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-ietvaros

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, vispirms ir jāsaņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums. Jāpiesakās:
  1) pa tālruni 26016516; 29249084 vai27212929
  2) pa e-pastu - ppn@siva.gov.lv
  3) Aģentūras mājas lapā https://www.siva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana.Jāiesniedz iesniegums un tam pievienotus - ģimenes ārsta izrakstu (U27), norādot saslimšanas (SSK-10) un blakusslimību kodus un atzīme par kontrindikāciju neesamību profesionālās piemērotības noteikšanai, izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un, ja attiecināms, uzvārda (vārda) maiņas apliecinošu kopiju (uzrādot oriģinālu).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā persona iegūst nepieciešamās zināšanas, apgūst darbam nepieciešamās prasmes un rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzturētu savu veselību. Bez maksas tiek nodrošināta arī izmitināšana dienesta viesnīcā (ja nepieciešams), ēdināšana trīs reizes dienā, transporta pakalpojumi no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, dažādu speciālistu konsultācijas un atbalsts.
   

Saņemt pakalpojumu