Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Profesionālā rehabilitācija

Pakalpojuma pieprasīšana

Profesionālās piemērotības noteikšana

Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 • Pirmdiena08:30 - 17:00
 • Otrdiena08:30 - 17:00
 • Trešdiena08:30 - 17:00
 • Ceturtdiena08:30 - 17:00
 • Piektdiena08:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsCovid-19 izplatības laikā pakalpojums tiek sniegts ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus

Pakalpojuma saņemšana

Jūrmalas profesionālā vidusskola

Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015
 • Pirmdiena08:30 - 17:00
 • Otrdiena08:30 - 17:00
 • Trešdiena08:30 - 17:00
 • Ceturtdiena08:30 - 17:00
 • Piektdiena08:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsCovid-19 izplatības laikā pakalpojumi tiek sniegti ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža

Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
 • Pirmdiena08:30 - 17:00
 • Otrdiena08:30 - 17:00
 • Trešdiena08:30 - 17:00
 • Ceturtdiena08:30 - 17:00
 • Piektdiena08:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsCovid-19 izplatības laikā pakalpojumi tiek sniegti ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus

Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši cilvēka funkcionēšanas traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var iegūt profesionālo kvalifikāciju:
- profesionālās vidējās izglītības programmās,
- arodizglītības programmās,
- profesionālās pamatizglītības programmās;
- profesionālās tālākizglītības programmās;
- profesionālās pilnveides programmās.
Savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-socia…

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, vispirms ir jāsaņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums. Jāpiesakās:
  1) pa tālruni 29249084 vai 29187093
  2) pa e-pastu - ppn@siva.gov.lv
  3) Aģentūras mājas lapā https://www.siva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana.
  Jāiesniedz iesniegums un tam pievienotus - ģimenes ārsta izrakstu (U27), norādot saslimšanas (SSK-10) un blakusslimību kodus un atzīme par kontrindikāciju neesamību profesionālās piemērotības noteikšanai, izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un, ja attiecināms, uzvārda (vārda) maiņas apliecinošu kopiju (uzrādot oriģinālu).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā persona iegūst nepieciešamās zināšanas, apgūst darbam nepieciešamās prasmes un rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzturētu savu veselību. Bez maksas tiek nodrošināta arī izmitināšana dienesta viesnīcā (ja nepieciešams), ēdināšana trīs reizes dienā, transporta pakalpojumi no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, dažādu speciālistu konsultācijas un atbalsts.
  Covid-19 izplatības laikā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Saņemt pakalpojumu