Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts apmaksātu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Aģentūra) nodrošina personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi speciāli pielāgota vieglā automobiļa nepieciešamību.
Persona veic vienreizējo iemaksu 7,11 euro apmērā, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Pakalpojums ir pieejams arī par maksu.
Pakalpojums pieejams arī ārpakalpojumā.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-trans…
Dokumentu glabāšanas ilgums – noteikts Aģentūras lietu nomenklatūrā, kas saskaņota ar Valsts arhīvu. Klienta lietu glabā 10 gadus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai transportlīdzekli pārbūvētu par valsts budžeta līdzekļiem, jāiesniedz šādi dokumenti:
  Fiziska persona iesniedz šādus dokumentus:
  - iesniegumu;
  - VDEĀVK vai tās struktūrvienības izsniegtas izziņas par speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību kopiju, izņemot maksas klientu;
  - invaliditātes apliecības kopiju;
  - transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas apliecinājumu (notariāli apliecinātu vai transportlīdzekļa īpašnieka personīgi parakstītu, ierodoties Aģentūrā kopā ar klientu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai līzinga kompānijas atļauju veikt transportlīdzekļa pielāgošanu, ja klients/maksas klients ir transportlīdzekļa turētājs;
  - klienta/maksas klienta vadītāja apliecības kopija, kurā norādīti medicīniskās komisijas noteiktie personas funkcionēšanas ierobežojumu un papildinformācijas kodi un apakškodi;
  - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.
  Fiziska persona uzrāda šādus dokumentus:
  - personu apliecinošu dokumentu;
  - VDEĀVK vai tās struktūrvienības izsniegtu izziņu par speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību, izņemot maksas klientu;
  - invaliditātes apliecību;
  - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
  - klienta/maksas klienta vadītāja apliecība, kurā norādīti medicīniskās komisijas noteiktie personas funkcionēšanas ierobežojumu un papildinformācijas kodi un apakškodi;
  - transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi;
  - transportlīdzekļa tehniskās apskates protokolu.
  Juridiska persona iesniedz šādus dokumentus:
  - iesniegumu;
  - transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas apliecinājumu (notariāli apliecinātu vai pilnvarotas personas (ar paraksta tiesībām) parakstītu, ierodoties Aģentūrā kopā ar klientu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai līzinga kompānijas atļauju veikt transportlīdzekļa pielāgošanu, ja klients/maksas klients ir transportlīdzekļa turētājs;
  - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.
  Juridiska persona uzrāda šādus dokumentus:
  - pilnvarotas personas (ar paraksta tiesībām) personu apliecinošu dokumentu;
  - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
  - transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi;
  - transportlīdzekļa tehniskās apskates protokolu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  Covid-19 izplatības laikā transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumi tiek sniegti ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu