attēls

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem.

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.138).

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz:

1) iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;

3) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (MK noteikumu Nr.138 1. pielikums).

SIVA pēc personas dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu personas administratīvā procesa lietā, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji: 

  • Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Rīga”. Adrese: Pāles iela 12, Rīga, LV-1024, tālrunis 67520814, fakss 67522801, e-pasts: info@vsacriga.gov.lv, mājas lapa: www.vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Pļavnieki”. Adrese: Zebiekstes 3, Rīga, LV-1082, tālrunis 67585618, fakss 67585912, e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Kalkūni”. Adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tālrunis 65474092, fakss 65410869, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja”. Adrese: Apšu 3a, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63423402, fakss 63484805, e-pasts: kurzeme.liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv

Uzziņas par pakalpojumu

Ina Grēfa

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas eksperte
Ina.Grefa [at] siva.gov.lv

Sarmīte Voitkeviča

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas sabiedrības pārvaldes speciāliste
Sarmite.Voitkevica [at] siva.gov.lv

Gundega Gramste

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas sabiedrības pārvaldes speciāliste
Gundega.Gramste [at] siva.gov.lv