Florists

Izglītības programma

Floristika

Programmas kods

20T 817 00 1

Iegūstamā kvalifikācija

Florists

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1920 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Florists, kas spēj veikt florista darba uzdevumus un pienākumus.

Mācību priekšmeti

 

  • Augu sortiments
  • Botānika un augu fizioloģija
  • Floristikas materiālu mācība
  • Kompozīcija un krāsu mācība
  • Floristikas izstrādājumu tehnoloģijas
  • Likumdošana un tiesiskie pamati
  • Lietišķā saskarsme
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Fiziskās aktivitātes
  • Kvalifikācijas prakse (480 st.)