Florists

Izglītības programma

Floristika

Programmas kods

20T 817 00 1

Iegūstamā kvalifikācija

Florists

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

1920 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 

 • Augu sortiments
 • Botānika un augu fizioloģija
 • Floristikas materiālu mācība
 • Kompozīcija un krāsu mācība
 • Floristikas izstrādājumu tehnoloģijas
 • Likumdošana un tiesiskie pamati
 • Lietišķā saskarsme
 • Datormācība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Prakse 
Darba iespējas Florists var strādāt gan uzņēmumā kā nodarbinātais, gan individuāli kā pašnodarbināta persona.
Pienākumi Izgatavot izstrādājumus no florālā materiāla, pielietojot floristikas pamattehnoloģijas, nodrošina augu, ziedu un floristikas izstrādājumu kvalitāti darba/tirdzniecības telpās, apkalpo klientus un piedalās telpu noformēšanā.
Tev piemīt Radošums, mākslinieciskā iztēle, pacietība, gaumes izjūta, precizitāte.