Kur mācīties?

Jau 9. februārī izglītības izstādē “Kur mācīties tālāk” viesosies arī profesionālās rehabilitācijas speciālisti no SIVA, lai stāstītu par izglītības un rehabilitācijas iespējām SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. Izstāde norisināsies Liepājas Olimpiskajā centrā no pulksten 11.00 līdz 16.00 un ieeja ikvienam interesentam būs bez maksas!

SIVA izglītības iestādes piedāvā plašu izglītības klāstu, ietverot 18 dažādas programmas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un piecas – SIVA Koledžā. Tuvākā uzņemšana plānota šī gada vasarā, savukārt šobrīd vēl līdz 19. februārim ziemas uzņemšanā ir iespēja pieteikties SIVA Koledžas īsā cikla profesionālās augstākās studiju programmai “Viesnīcu servisa vadība” un Jūrmalas profesionālās vidusskolas programmās “Konditora palīgs” un “Preču marķētājs”.

Iegūt izglītību par valsts budžeta līdzekļiem SIVA izglītības iestādēs var jebkura persona ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam. Mācību laikā audzēkņiem un studentiem tiek izveidots individuālais rehabilitācijas plāns un nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi – fizioterapeita, ergoterapeita, karjeras konsultanta un psihologa atbalsts, pēc nepieciešamības iespēja dzīvot dienesta viesnīcā Jūrmalā, ēdināšana un transports no SIVA dienesta viesnīcas uz Koledžu.

Tālākizglītības iespēju izstādi "Kur mācīties tālāk?" rīko Liepājas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas izglītības iestāžu pedagogiem un karjeras konsultantiem. Pasākumā ikviens varēs iepazīties ar Latvijas profesionālajām, augstākajām un Liepājas valstspilsētas vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, noskaidrot par tālākizglītības iespējām pēc 9. un 12. klases un izzināt nepieciešamās prasmes, rakstura īpašības un tālākizglītības iespējas sava karjeras ceļa veidošanā.

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.