Noliktavas darbinieks

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

20T 341 02 1

Iegūstamā kvalifikācija

Noliktavas darbinieks

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Mācību priekšmeti

 

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darbības pamatprincipi
 • Piegādes, uzglabāšanas un sadales procesa loģistikas pamati noliktavās
 • Prečzinība, sanitārija un higiēna
 • Noliktavas uzskaites pamati
 • Lietišķā datormācība
 • Tirgzinības
 • Lietvedība
 • Lietišķā saskarsme
 • Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)
 • Prakse
Darba iespējas Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības veikalos, noliktavās.
Pienākumi Veikt preču un materiālu pasūtīšanu, saņemšanu, izvietošanu noliktavā, pārvietošanu no ražotnes, izsūtīšanu no uzņēmuma, kā arī uzskaiti noliktavā un dokumentu noformēšanu. Pārzināt noliktavas plānus, noliktavu iekārtas un tehniku.
Tev piemīt Precizitāte, atbildības sajūta, spēja pielāgoties nestandarta situācijām un operatīvi rīkoties.