Noliktavas darbinieks

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

20T 341 02 1

Iegūstamā kvalifikācija

Noliktavas darbinieks

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Sagatavots noliktavas darbinieks, kas pārzin noliktavu plānus, noliktavu iekārtas un tehniku

Mācību priekšmeti

 

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Noliktavas darbības pamatprincipi
 • Piegādes, uzglabāšanas un sadales procesa loģistikas pamati noliktavās
 • Prečzinība, sanitārija un higiēna
 • Grāmatvedības pamati un uzskaite
 • Lietišķā datormācība
 • Tirgzinības
 • Lietvedība
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)