Preču marķēšana

Izglītības programmas kopa Komerczinības
Izglītības programmas kods 20P 341 021
Profesionālās izglītības programmas nosaukums Preču marķēšana
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms 658 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Finansējums Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums
Adrese, tālrunis uzziņām Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941
Mācību valoda Latviešu
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Nodarbinātības apraksts Produktu, marķējumu atpazīšana un marķēšana izmantojot marķēšanas ierīci.
Mācību priekšmeti
  • Darba aizsardzība un drošība
  • Preču komplektēšana noliktavā
  • Prečzinība
  • Saskarsme
  • Veselīga dzīvesveida pamati