Rūpniecības komercdarbinieks

Izglītības programma

Komerczinības

Programmas kods

35b 341 02

Iegūstamā kvalifikācija

Rūpniecības komercdarbinieks 
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Neklātiene 

Īstenošanas ilgums

2 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Rūpniecības komercdarbinieks ir kvalificēts speciālists, kurš var strādāt ražošanas uzņēmuma dažādās komerciālās struktūrvienībās – iepirkšanas un preču realizācijas daļā, noliktavā, grāmatvedībā, personāldaļā; izprot ražošanas procesa organizācijas pamatprincipus uzņēmumā, var nodarboties ar materiālo resursu plānošanas un sagādes, produkcijas realizācijas jautājumu risināšanu, kārtot lietvedību šajā jomā, var veikt saimnieciskas darbības analīzi, ar loģistiku un preču realizāciju saistīto darbību uzskaiti, tirgus situācijas izpēti, kā arī pieņemt atbilstošus lēmumus, saskaņā ar LR likumdošanu.

Mācību priekšmeti

 • Lietišķā latviešu valoda
 • Lietvedība
 • Lietišķā matemātika
 • Lietišķā informātika 
 • Darba aizsardzība un pirmā palīdzība
 • Vides un veselības zinības
 • Lietišķā saskarsme
 • Tiesību pamati
 • Ražošanas process un kvalitātes vadība
 • Uzņēmuma darba organizācija un loģistika
 • Praktiskās mācības komercfirmā
 • Personāla vadība
 • Statistikas pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Vadības grāmatvedība un izmaksu analīze
 • Pirmā lietišķā svešvaloda
 • Otrā lietišķā svešvaloda
 • Jaunās tehnoloģijas
 • Komercdarbības pamati un uzņēmējdarbība
 • Ekonomikas pamati
 • Tirgzinības
 • Sociālpsiholoģiskā sagatavošana
 • Kvalifikācijas prakse (560 st.)