Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu plāns

Lai mazinātu riskus Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbiniekiem, klientiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ir izstrādāts un apstiprināts "Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu plāns pakalpojumu īstenošanai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā":