Izmitināšanas pakalpojumi Dubultu prospektā 59

Numurs Piejūras namiņā Stāvs Vienība Cena EUR
(ar PVN)
Divvietīgs 3.stāvs 1 diennakts 48,60
Trīsvietīgs 72,46
Četrvietīgs 2.stāvs 71,98
1.stāvs 105,44
Sešvietīgs 2.stāvs 113,46
Astoņvietīgs 1.stāvs 202,37
Papildu vieta vienai personai - 20,37
Viss Piejūras namiņš Vietas Vienība Cena EUR
(ar PVN)
Piejūras namiņš 20 Namiņš
diennaktī
452,04
34 776,57

Pakalpojumus sniedzam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

Maksas pakalpojumu apmaksas kārtība

Maksas pakalpojumus nodrošinām, ja klients ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu vai iesniedzis garantijas vēstuli.

Skaidras naudas iemaksas ierobežojumi:

  • laika posmā no 1.oktobra līdz 31.maijam EUR 300.00 (divi simti piecdesmit euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros;
  • laika posmā no 1.jūnija līdz 30.septembrim EUR 500.00 (pieci simti euro 00 euro centi) apmērā viena rēķina ietvaros.

Par pakalpojumiem, kas pārsniedz šo limitu, maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, maksājuma mērķi vai rēķina numuru. Maksājuma apstrādes ilgums ir līdz 3 (trīs) dienām.

Klientam par apmaksāto, bet neizmantoto maksas pakalpojumu, nauda tiek atmaksāta, pamatojoties uz SIVA reģistrētu klienta iesniegumu, ko klients iesniedz ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms maksas pakalpojuma uzsākšanas vai pārtraukšanas.

Rekvizīti: 

Nodokļu maksātāja kods: Nr. 90001790030
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV13TREL2180454005000

Kontakti

Dubultu prospekts 59, Jūrmala, LV – 2015
Tālrunis: +371 67771030 vai +371 26490406
E-pasts: marite.pauga@siva.gov.lv