Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk tekstā - Aģentūra) sniedz transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu gan par valsts budžeta līdzekļiem, gan par maksu.

Par valsts budžeta līdzekļiem

Valsts apmaksātu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu Aģentūra nodrošina personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk tekstā - VDEĀVK) ir noteikusi speciāli pielāgota vieglā automobiļa nepieciešamību.
Par pakalpojumu personai jāveic vienreizēja iemaksa 7,11 EUR apmērā, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Par maksu

Aģentūra pakalpojumu par maksu nodrošina jebkurai personai saskaņā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi.

Pakalpojuma saņemšana

Lai saņemtu pakalpojumu, Aģentūra ar klientu/ maksas klientu noslēdz rakstisku līgumu par transportlīdzekļa pielāgošanu.

Fiziskai personai:

 • jāiesniedz šādi dokumenti:
  • iesniegums;
  • VDEĀVK vai tās struktūrvienības izsniegtas izziņas par speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību kopija (prasība neattiecas uz maksas klientu);
  • invaliditātes apliecības kopija;
  • transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas apliecinājums (notariāli apliecinātu vai transportlīdzekļa īpašnieka personīgi parakstītu, ierodoties Aģentūrā kopā ar klientu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai līzinga kompānijas atļauja veikt transportlīdzekļa pielāgošanu, ja klients/ maksas klients ir transportlīdzekļa turētājs;
  • klienta/ maksas klienta vadītāja apliecības kopija;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija.
 • jāuzrāda šādi dokumenti:
  • personu apliecinošs dokuments;
  • VDEĀVK vai tās struktūrvienības izsniegta izziņa par speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību (prasība neattiecas uz maksas klientu);
  • invaliditātes apliecība;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
  • klienta/ maksas klienta vadītāja apliecība;
  • transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;
  • transportlīdzekļa tehniskās apskates protokols.

Juridiskai personai:

 • jāiesniedz šādi dokumenti:
  • iesniegums;
  • transportlīdzekļa īpašnieka piekrišanas apliecinājums (notariāli apliecinātu vai pilnvarotas personas (ar paraksta tiesībām) parakstītu, ierodoties Aģentūrā kopā ar klientu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai līzinga kompānijas atļauja veikt transportlīdzekļa pielāgošanu, ja klients/ maksas klients ir transportlīdzekļa turētājs;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.
 • jāuzrāda šādi dokumenti:
  • pilnvarotas personas (ar paraksta tiesībām) personu apliecinošs dokuments;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
  • transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;
  • transportlīdzekļa tehniskās apskates protokols.

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Transportlīdzekļu pielāgošana tiek veikta Slokas ielā 61, Dubultos, Jūrmalā, Aģentūras Koledžas teritorijā.

Pieteikšanās

Pieteikties pakalpojuma saņemšanai var: