Dārzkopis

Izglītības programma

Dārzkopība

Programmas kods

20T 622 001

Iegūstamā kvalifikācija

Dārzkopis

Iepriekšējā izglītība

Pilnīgi vai daļēji apgūta pamatizglītības programma

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

960 stundas

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Finansējums

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Dārzkopis, kurš speciālista vadībā  spēj veikt dārzkopja  darba uzdevumus un pienākumus.

Mācību priekšmeti

 

 • Botānika
 • Augļkopība
 • Puķkopība
 • Dārzeņkopība
 • Apstādījumu ierīkošana un kopšana
 • Mehanizācija
 • Augsnes mācība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā saskarsme
 • Fiziskās aktivitātes
 • Kvalifikācijas prakse (240 st.)