Datorsistēmu tehniķis

Izglītības programma

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programmas kods

33 483 01 1 

Iegūstamā kvalifikācija

Datorsistēmu tehniķis
Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība, 9.klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 68, Jūrmala, tālrunis +371 28304941

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma

Dienas nodaļa, klātiene

Īstenošanas ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par vidējo profesionālo izglītību

Finansējums

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Datorsistēmu tehniķis strādā organizācijās vai ar individuālajiem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku; uzstāda, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanai un datorlietotāju darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datubāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.

Mācību priekšmeti

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Darba aizsardzība un vide 
 • Rasēšana
 • Datoru loģika
 • Elektrotehnika un elektronika
 • Perifērijas ierīces un biroja tehnika
 • Programmēšanas valodas
 • Operētājsistēmas
 • Lietojumprogrammas
 • Grafiskā vizualizācija un projektēšanas sistēmas
 • Datorizētā lietvedība
 • Datu bāzes
 • Datortīkli un drošība 
 • Interneta pamati
 • Datorsistēmu uzbūve un tehn.apkope

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Saskarsme
 • Latviešu valoda
 • Pirmā (angļu) un otrā (krievu) svešvaloda 
 • Literatūra
 • Matemātika 
 • Informātika
 • Fizika 
 • Ekonomika 
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Tiesību pamati
 • Sports
 • Kvalifikācijas prakse (840 st.)