Izglītības programma

Grāmatvedība un nodokļi

Programmas kods

41344

Iegūstamā kvalifikācija

Grāmatvedis

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālr. + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Pilna laika klātiene (2 gadi)
Nepilna laika neklātiene (2,5 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību – piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. 

Studiju maksa gadā

Personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem valsts budžeta finansējums

Nodarbinātības apraksts

Grāmatvedis prot veikt finansu analīzi un interpretēt rādītāju izmaiņas, reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos un sistemātiskajos grāmatvedības reģistros, sagatavot finansu pārskatus, nodokļu deklarācijas, operatīvos vadības un statistikas pārskatus.

Studiju programma Grāmatvediba un nodokļi ir akreditēta līdz 2027.gada 8.aprīlim.

attēls