• Personām ar funkcionēšanas traucējumiem
 • Politiski represētām personām 
 • Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas seku rezultātā cietušām personām (līdz 18 gadiem)

Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) par personas vispārējo veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pakalpojuma uzsākšanas un kurā norādīta informācija:

 1. Par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai;
 2. Par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanā, atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanā;
 3. Ja, funkcionēšanas traucējumus izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas.

Piemēram:

 1. Medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai: izgulējumi, inficētas brūces, roze, gangrēna, kašķis, pedikuloze, kontagiozas ādas saslimšanas (mikrosporija utt.) u.tml.
 2. Sniedzot pakalpojumu, ir svarīgi, lai SIVA speciālistiem būtu informācija par personas saslimšanām, kam jāpievērš uzmanība, sniedzot pakalpojumu un pielietojot rehabilitācijas tehnoloģijas (piemēram, fizikālās terapijas procedūras): epilepsija, kardiostimulators, onkoloģiskās saslimšanas, mirdzaritmija, smaga sirds mazspēja un nieru mazspēja, trofiskas čūlas, asiņošanas, endoprotēzes, grūtniecība, tromboflebīts, hemangiomas, asinsreces traucējumi u.tml.
 • Bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam
 • Bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam
 • Pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem
 • Pilngadīgas neredzīgas personas

Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīts:

 1. Funkcionālo traucējumu veids(-i) -smagi un ļoti smagi garīga rakstura traucējumi/neredzīga persona/ bērni līdz 4 gadiem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.
 2. Akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību.
 3. Papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei.

Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīts:

 1. Vispārējais veselības stāvoklis, informācija par saslimšanām, kuru dēļ nepieciešama īpaša uzmanība, sniedzot pakalpojumu,
 2. Apliecinājums, ka nav somatisku saslimšanu, kam nepieciešama intensīva speciālā izmeklēšana un ārstēšana (var tikt uzņemts remisijas stāvoklī).