ESF Jaunumi
Apkopojuma par SIVA ESF projekta rezultātiem 2020.gadā pirmais slaids

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - SIVA)  ESF projektā “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk - projekts) sasniegtais 2020.gadā:

  • Pirmajā profesionālās rehabilitācijas posmā -  profesionālās piemērotības noteikšana:

pakalpojumu saņēma 75 personas ar garīga rakstura traucējumiem, no tām – 60 personas saņēma ieteikumus tālākām mācībām SIVA.

  • Otrajā profesionālās rehabilitācijas posmā -  iesaiste prasmju programmās:

dalību uzsāka 33 personas ar garīga rakstura traucējumiem 10 prasmju programmās. Šogad 12 projekta dalībnieki mācības pabeidza un saņēma apliecības par programmu “Veļas šķirotājs, marķētājs”, “Preču komplektēšana”, “Stādu sagatavošana un podošana”,  “Dārza ravēšana” apguvi.

Plānots, ka 2021.gadā projektā dalību uzsāks vēl vairāk kā 20 personas, kopā projektā nodrošinot profesionālo rehabilitāciju 150 dalībniekiem ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Interesentiem – pieteikšanās elektroniski sivaprojekts@siva.gov.lv vai zvanot pa tālruni 27064068.

ESF projekts "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" , 2020.gada 16.decembrī